آقای دکتر Maryam Fatehizadeh

Dr. Maryam Fatehizadeh

استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314184)

16
95
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers