آقای دکتر Mohammad Mirbagherijam

Dr. Mohammad Mirbagherijam

استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (268538)

6
11
2
4
3
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در پژوهشگر-صنعت بیمه-پژوهشکده بیمه (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر (1388-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی-دانشگاه صنعتی شاهرود (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد نمونه آموزشی (1401)

Other

 • نرم افزار R
 • Excell پیشرفته
 • Eviews
 • RETScreen (نرم افزار ارزیابی طرح و پروژه های انرژی و نیروگاهی)
 • Gambit (نرم افزار کاربردی نظریه بازیها)
 • Vensim (نرم افزار پویایی شناسی سیستمها و تفکر سیستمی)
 • Stella ( Stella Architect ISEE Systems)
 • COMFAR (نرم افزار ارزیابی اقتصادی طرح و پروژه ها)