Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Keyvan Salehi

Dr. Keyvan Salehi

استادیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

Researcher ID: (312722)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Keyvan Salehi

Keyvan Salehi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر اکرز (ECERS)فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1400
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطهفصلنامه فناوری آموزش1400
3دریافت فایل PDF مقالهتغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395)فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1399
4دریافت فایل PDF مقالهمفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسیفصلنامه روان شناسی تربیتی1399
5دریافت فایل PDF مقالهارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ایفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1399
6دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه هادوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1399
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانش آموزان دوره متوسطهفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1399
8دریافت فایل PDF مقالهتجربه زیسته بزرگسالان از فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفیفصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات1399
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی راهبردهای موجود جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه؛ با تاکید بر ابعاد مشارکتی اپستینفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1399
10دریافت فایل PDF مقالهمولفه های کیفیت زندگی زناشویی: یک مطالعه فراترکیبدوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده1399
11دریافت فایل PDF مقالهپیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایرانفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1399
12دریافت فایل PDF مقالهواکاوی پدیدارشناسانه واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتداییفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
13دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در اختلالات املا نویسی دانش آموزان ابتداییفصلنامه مطالعات برنامه درسی1398
14دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشمفصلنامه مطالعات برنامه درسی1398
15دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتداییفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1398
16دریافت فایل PDF مقالهتبیین مولفه‌های برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتیفصلنامه تازه های علوم شناختی1398
17دریافت فایل PDF مقالهارتقاء هوش اخلاقی دانش‌آموزان متوسطه اول در درس کار و فنّاوریفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1398
18دریافت فایل PDF مقالهارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایندهای جاری تربیت اخلاقی در مدارس متوسطه شهر تهرانفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1398
19دریافت فایل PDF مقالهکاربست فنون داده‌ کاوی در تبیین صحت مدل ‌های پیش بینی افت تحصیلی دانشجویانمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1398
20دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلمفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1398
21دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیدارشناسانه باورهای دینی دانش آموزان و ارایه راهکارهایی برای کاهش چالش ها و آسیب های موجوددو فصلنامه دین و ارتباطات1397
22دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسهفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتداییفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1397
24دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایاننامهها و رسالهها: یک مطالعه کیفیفصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی1397
25دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی عوامل فردی موثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسیدوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده1397
26دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی ویژگی های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه ای با روش پدیدارشناسیفصلنامه فناوری آموزش1396
27دریافت فایل PDF مقالهادراک و تجربه زیسته زوجین از علل بروز جدایی عاطفی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسیفصلنامه پژوهشهای مشاوره1396
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برنامه ها و مدل های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: یک مطالعه تطبیقیفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان1396
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیدارشناسانه چالش های ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی توصیفی کیفیفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1396
30دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی فرایند شکل گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه ای به روش نظریه برخاسته از داده هافصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1395
31دریافت فایل PDF مقالهتبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسیفصلنامه راهبرد1395
32دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی توصیفیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنانفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنانپژوهش های مدیریت منابع انسانی1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی میزان توفیق برنامه های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاهفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1391
create: 30 November 2021 - view 67

Keyvan Salehi annual papers published chart

Contact informations

Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address: نشانی: بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان تلفن:9-88234162 صندوق پستی: 14155-6456 کد پستی: 1445983861

Share

Top Keywords in Keyvan Salehi papers

Support