خانم دکتر عالمه کیخا

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (280148)

54
29
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب رهبری هوشمند (نشر مرندیز(دانشگاه زابل)) - 1397 - Persian