آقای دکتر Ahmad Khamesan

Dr. Ahmad Khamesan

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (288431)

10
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers