آقای دکتر Mohamadreza Hafezi

Dr. Mohamadreza Hafezi

ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290316)

32
20
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs