Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر seyed Nasrollah Sajadi

Dr. seyed Nasrollah Sajadi

استاد تمام دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296545)

خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر seyed Nasrollah Sajadi

سمتهای علمی و اجرایی seyed Nasrollah Sajadi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی seyed Nasrollah Sajadi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

seyed Nasrollah Sajadi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهموانع پرداخت حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری1400
2دریافت فایل PDF مقالهواکاوی ارتباط بین هوش هیجانی و مولفه های مدیریت تعارض در بین کارکنان اداره ورزش و جوانان استان هرمزگانسومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت1396
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تجارت الکترونیک در ورزشاولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ویژگی های فروش اینترنتی بلیت در قصد خرید تماشاگران فوتبالاولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه1396
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل SWOT وتعیین موقعیت استراتژی گردشگری ورزشی سرای سعد السلطنه قزویندومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده1394
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت مشتری - سازمان در لیگ برتر فوتبال ایراننخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی هویت تیمی تماشاگران فوتبال و نقش آن بر رضایتمندی و نیات رفتاری تماشاگران بر اساس تئوری هویت اجتماعینخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و شناسایی عوامل استراتژیک )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید(استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایراندومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل ماتریس SWOT استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایراندومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1391
10دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایرانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهاعتباریابی ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAI) فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایرانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایرانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط کیفیت خدمات با قصد حضور آتی در مشتریان مدارس فوتبال شهر تهرانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ برترششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه ای و جامعه پذیری ضعف در زنانششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین نحوه گذران اوقات فراغت با آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در پسران 15 تا 17 سالششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی درورزش قهرمانی کشور(ایران)اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390
18دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تنگناها وچالش های فراروی استعدادیابی درورزش قهرمانی ایراناولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی1390

seyed Nasrollah Sajadi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهHow Are the Coronavirus Impacts on Sport Businesses?مجله کسب و کار در ورزش1400
2دریافت فایل PDF مقالهچالش ها و موانع کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در اعزام به بازیهای المپیکدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1400
3دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1400
4دریافت فایل PDF مقالهکدهای اخلاقی در رسانه های جمعی ایران براساس ادراک بازیکنان حرفه ای لیگ برتر فوتبالدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1399
5دریافت فایل PDF مقالهتدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایراندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1399
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کرونا بر اقتصاد ورزشفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک1399
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگفصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1399
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی سلسله مراتبی و علت و معلولی نقشه استراتژی آکادمی ملی فوتبال با روش مدل سازی ساختاری تفسیریدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1399
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شخصیت برند تیمی بر ترجیح و وفاداری به برند تیم های فوتبال لیگ برتر ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1398
10دریافت فایل PDF مقالهارائه راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانمدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی1398
11دریافت فایل PDF مقالهمدل رابطه ای فرهنگ سازمانی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1398
12دریافت فایل PDF مقالهمدل رابطه ای انگیزه خودتعیینی با اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبه ایران (مطالعه موردی: لیگ یک فوتبال ایران)فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1398
13دریافت فایل PDF مقالهمدل موفقیت کاروان ورزشی ایران دربازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با رویکرد داده بنیادفصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1398
14دریافت فایل PDF مقالهواکاوی بنیان های نظری ورزش آموزشی- تربیتی و استخراج عوامل زمینه ای موثر و متاثر از آندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1397
15دریافت فایل PDF مقالهمدل تاثیر سیاست های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جواناندوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه شهریدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1397
18دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1397
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر توسعه قابلیت بازاریابی الکترونیکی ورزش حرفه ای ایرانفصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1397
20دریافت فایل PDF مقالهتدوین برنامه راهبردی ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و اولویت بندی آنها بر اساس مدل جامع تدوین استراتژیفصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان1395
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مسیولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1394
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP وDEAدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوالدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
24دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ حرفه ای فوتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
25دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی زیرمولفه های مهارت، نگرش، موانع و نیاز به کارگیری از فن آوری اطلاعات مربیان تیم های ملی جمهوری اسلامی ایرانمجله پژوهش در مدیریت ورزشی1391
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عوامل استرس زای شغلی مدیریتی و راهکارهای فردی مواجهه با آن درمیان مسیولان ورزش شرکت نفت ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
create: 13 October 2021 - view 148
Support