آقای دکتر Shahriar Shahidi

Dr. Shahriar Shahidi

استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306927)

22
48
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers