آقای دکتر Jalil Fathabadi

Dr. Jalil Fathabadi

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (332812)

35
92
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers