آقای دکتر amjad maleki

Dr. amjad maleki

دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315620)

26
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers