خانم دکتر Ommolbanin Bazrafshan

Dr. Ommolbanin Bazrafshan

دانشیار دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (370494)

62
44
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers