آقای دکتر Rahim Chinipardaz

Dr. Rahim Chinipardaz

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378734)

21
27
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers