آقای دکتر HeydarAli Kashkuli

Dr. HeydarAli Kashkuli

استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (461374)

197
28
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers