آقای دکتر Mehdi Habibi

Dr. Mehdi Habibi

دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402694)

34
18
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs