آقای دکتر Seyed Ali Ayyoubzadeh

Dr. Seyed Ali Ayyoubzadeh

استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379680)

133
40
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers