آقای دکتر Mojtaba Saneie

Dr. Mojtaba Saneie

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (212879)

212
68
43
1
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ارشد انجمن هیدرولیک ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs