ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

Mojtaba Saneie

Mojtaba Saneie

دانشیار

محور تخصصی:هیدرولیک و سدسازی

Researcher ID: (212879)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت Mojtaba Saneie در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو ارشد
انجمن هیدرولیک ایران

Mojtaba Saneie ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Applications of soft computing techniques for prediction of energy dissipation on stepped spillways", Springer Science and Business Media LLC, (2016), Vol 29, No 12: 1393-1409دریافت فایل PDF مقاله
2"Prediction of energy dissipation on the stepped spillway using the multivariate adaptive regression splines", Informa UK Limited, (2016), Vol 22, No 3: 281-292دریافت فایل PDF مقاله
3"Updating the neural network sediment load models using different sensitivity analysis methods: a regional application", IWA Publishing, (2020), Vol 22, No 3: 562-577دریافت فایل PDF مقاله
4"Predication of discharge coefficient of cylindrical weir-gate using adaptive neuro fuzzy inference systems (ANFIS)", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 11, No 1: 111-122دریافت فایل PDF مقاله
5"Side Weir Flow Characteristics: Comparison of Piano Key, Labyrinth, and Linear Types", American Society of Civil Engineers (ASCE), (2018), Vol 144, No 12: 04018075دریافت فایل PDF مقاله
6"Prediction of time variation of scour depth around spur dikes using neural networks", IWA Publishing, (2011), Vol 14, No 1: 180-191دریافت فایل PDF مقاله
7"Prediction of Energy Dissipation of Flow Over Stepped Spillways Using Data-Driven Models", Springer Science and Business Media LLC, (2017), Vol 42, No 1: 39-53دریافت فایل PDF مقاله
8"Effects of Flow and Vegetation States on River Roughness Coefficients", Science Alert, (2008), Vol 8, No 11: 2118-2123دریافت فایل PDF مقاله
9Hydraulic jump in adverse basin slopes J Abrishami, M Saneie - Int. J. Water Res. Eng, 1994
10Experimental study of discharge coefficient of a piano key side weir M Karimi, J Attari, M Saneie, MRJ Ghazizadeh - Labyrinth and Piano Key Weirs III–PKW 2017
11"Bagged neural network for estimating the scour depth around pile groups", Informa UK Limited, (2017), Vol 16, No 4: 401-412دریافت فایل PDF مقاله
12"Reduction of Local Scouring with Protective Spur Dike", American Society of Civil Engineers, (2008), Vol , No : دریافت فایل PDF مقاله
13Scale effects on the discharge coefficient of ogee spillway with an arc in plan and converging training walls M Saneie, J SheikhKazemi, M Azhdary Moghaddam - Civil Engineering Infrastructures Journal, 2016

Mojtaba Saneie Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اندازه دانه بندی ذرات رسوبی در راندمان حوضچه های رسوبگر گردابیسومین کنفرانس هیدرولیک ایران1380
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی جریان آزمایشگاهی اثر آرامش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریانپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تنگ شدگی و زاویه در کاهش آب شستگی اولین آب شکنپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ازمایشگاهی رابطه ضریب زبری و اندازه قطر ذرات در آبراهه های با شیب تندپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین سرعت جریان به روش توانی در آبراهه های با شیب تندپنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی رابطه آبگذری و اندازه روزنه در حوضچه های رسوبگیر گردابیاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان آبشستگی در پائین دست سرریزهای آبشاریاولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1385
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آب شکن فرعی قائم بر آب شستگی دماغه ی اولین آب شکنهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه ی آب شکن فرعی بر آب شستگی آب شکن اولهفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1385
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد خاکریزهای کنترل سیل در استان اصفهاناولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی طرح اجرائی کنترل سیل شهر هرسینسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد سدهای تاخیری و رسوب گیری در استان اصفهانسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی حداکثر عمق آبشستگی در دماغه ی اولین آب شکنسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پیش بینی اثر آب شکن فرعی بر آب شستگی دماغه اولین آب شکنسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب مقاومت جریان درآبراهه های باشیب تندهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثردرصد انسداد در آب شستگی موضعی آب شکن هاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
17دریافت فایل PDF مقالهتغییرات عمق آب شستگی نسبت به پارامتر u*/u*c اطراف آبشکن فرعیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر زمان بر آب شستگی موضعی اطراف آب شکنهاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه توزیع دانه بندی و نسبت دبی روگذر به دبی کل در سازه سنگدانه ای و پاره سنگیهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
20دریافت فایل PDF مقالهاثر طول و فاصله درکاهش عمق آب شستگی در سری آب شکن هاهفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1385
21دریافت فایل PDF مقالهالگوی آبشستگی اطراف آب شکن هاسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب آبگذری در سرریزهای مستطیلی کوچک مقیاسسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر عمق پایاب بر پروفیل آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاداولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی1386
24دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی موضعی در پائین دست سرریز ریزشی آزاداولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی1386
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری سرریزهای لبه تیز ذوزنقه ایاولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی1386
26دریافت فایل PDF مقالهنحوه محافظت آبشکنها از سواحل رودخانه در فرسایش کنارهسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بحرانی و دانه بندی بر میزان آبشستگیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طول ابشکن بر آشستگی موضعینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشابه هندسی پروفیل های آبشستگی پائین دست جت افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهیسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شکل هندسی روزنه بر ضریب آبگذری آنهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب آبگذری در سرریزهای کوچک مقیاس آزمایشگاهیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عمق بحرانی پایاب در آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نظریه ارتفاع هم ارز برای محاسبه مقدار جریان از روی سازه های سنگدانه ای و پاره سنگیهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عمق آب شستگی جت های افقی مستغرقهفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهنحوه عملکرد آب شکن ها در محافظت از سیلابدشت رودخانهدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر فاصله آبشکن محافظ در میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پلدومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1387
38دریافت فایل PDF مقالهاثر طول آب­شکن­ در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش کناره­ی سیلابدشت­ها به روش مدل فیزیکیهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
39دریافت فایل PDF مقالهکاهش میزان آبشستگی تکیه­گاه پل با استفاده از آبشکن محافظهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائمهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تعیین افت در مجرای تخلیه کننده تحتانی سدهشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1388
42دریافت فایل PDF مقالهانواع فرسایش در خاک و عوامل موثر در فرسایش دیواره رودخانه هاچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی رابطه بین ابعاد حفره آبشستگی موضعی پاییت دست جت های ریزشی و حجم آنچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشابه هندسی پروفیل های آبشستگی پایین دست جت افقی مستغرق با استفاده از مدل آزمایشگاهیچهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1387
45دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی نمایه بارندگی استاندارد SPIدر استان گیلان با بهره گیری از روش درونیابی و GISهمایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی1388
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی پاییندست دریچههااولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه-گاه پلاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
48دریافت فایل PDF مقالهتأثیر موقعیت قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل استوانهایاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل استوانه‌ایاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
50دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طولهای متفاوت، درکاهش آبشستگی موضعی پایه پلاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی بهینهسازی طول آبشکن اول در کاهش آبشستگی موضعیاولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها1388
52دریافت فایل PDF مقالهمدل آزمایشگاهی اثر زمان و درصد انسداد بر آبشستگی موضعیششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
53دریافت فایل PDF مقالهتأثیر طول و فاصله آب شکن بر الگوی آبشستگیششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی آبشکنهای عمود بر خطوط ساحلییازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران 1388
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه ها بوسیله محافظ مرکبهشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
56دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه قرارگیری صفحات دوگانه در کاهش آبشستگی پایه پل در موقعیت 45 درجههشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران1388
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین دوره های خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی SPIاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تخمین حجم حفره آبشستگی ناشی از جریان ریزشی آزاداولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ابعاد آبشستگی ناشی از جت قائم در بسترهای رسیاولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای1388
60دریافت فایل PDF مقالهاثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پلهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
61دریافت فایل PDF مقالهطول کاربردی روش هی حفاظت بستر در برابر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرقهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در طراحی آبشکن ها برای کنترل فرسایش کناره ایهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
63دریافت فایل PDF مقالهScouring at the end of single spur dike in riverهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت جریان پوشش گیاهی غیر مستغرق در رودخانه ها با هدف امکان مدیریت بهینه سیلابدشتششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهاولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری1389
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول آبشکن در کاهش فرسایش کنارهای رودخانهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر موقعیت آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و زاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد صفحات مستغرق دوگانه، با طولهای متفاوت، در کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از نمودار زمانینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
71دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی موضعی اطراف پایهی کناری پل و اقدامات کنترلی با استفاده از آبشکن نفوذپذیردومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب1389
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی خاکریزهای کنترل سیل در استان اصفهاندومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
73دریافت فایل PDF مقالهبازیافت اراضی حاشیه آبراهه های شهری با استفاده از مدل ازمایشگاهیهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات دبی در میزان فرسایش کناری رودخانههفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر کاربرد شمع قربانی در کاهش آبشستگی آبشکنهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
76دریافت فایل PDF مقالهاثر اپی ها در کنترل آبشستگی کناره رودخانهسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
77دریافت فایل PDF مقالهجلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه ها با تثبیت سواحل به روش غیرمستقیمسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله گروه شمع از آبشکن در کاهش آبشستگی موضعیسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های پرش هیدرولیکی روی بستر های افقی موج دارسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
80دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی موضعی اطراف پایهی کناری پل و اقدامات کنترلی با استفاده از آبشکن نفوذپذیرسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول صفحه مستغرق در کنترل آبشستگی آبشکن های قائمسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر طول وزاویه آبشکن در کاهش فرسایش کناره ای رودخانهنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبشستگی اطراف آبشکن و کاهش آن با استفاده از ردیف شمعچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی برمشخصات پرش هیدرولیکیچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد صفحات مستغرق در کاهش میزان ابشستگی پایه پلچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
86دریافت فایل PDF مقالهاثرات ناشی از مکان برداشت شن و ماسه بر آبشستگی پایه پلچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاربرد شمع مستغرق در کاهش آبشستگی دماغه آبشکنششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
88دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آب شستگی در دو شکل دماغه سازه آبشکن، به روش مدل فیزیکیششمین کنگره ملی مهندسی عمران1390
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی توسعه آب شستگی موضعی در دماغه آبشکن هااولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
90دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عمق جریان و فاصله شمعها از پایه پل برای رسیدن به کمترین عمق آب شستگی با شبکه عصبیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
91دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استفاده توام از صفحات مستغرق و آبشکن بر میزان آبگیری کانال آبگیراولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در حوضچههای رسوبگیر گردابیاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
93دریافت فایل PDF مقالهآب شستگی موضعی دماغه تکیهگاه پل و تاثیر تعداد گروه شمع مستقر در بالادست تکیهگاه در کاهش آب شستگی موضعی دماغهاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
94دریافت فایل PDF مقالهBuried Wing as a New Method for Control Scour Around of Abutmentsاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
95دریافت فایل PDF مقالهآب شستگی تک آب شکنهای با دماغه مستطیل شکلاولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی1390
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف گروه آبشکنهاهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق سیلابدشت بر سرعت برشی جریانهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل دماغه آبشکن بر الگوی آبشستگیهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فیزیکوشیمیایی منطقه ساحلی بوشهر تا عسلویه تحت تاثیر تأسیسات ساحلی موجوددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
100دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از باله مدفون برای کنترل آبشستگی تکیهگاه پلدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول و مکان آبشکن بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه ی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق در آبگیر ٧٥ درجهدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
102دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فاصله گروه شمع از تکیه گاه پل درکاهش آبشستگی موضعیدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد دبی انحراف و عمق آب در کانال اصلی بر آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر در آبگیر 60 درجهدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
104دریافت فایل PDF مقالهجلوگیری از فرسایش دیواره رودخانه ها با تثبیت سواحل به روش غیرمستقیمپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی انتقال بار بستر در رودخانه های با شیب تندهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی برروی تغییرات مرفولوژی بسترهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاهش ماکزیوم عمق و حجم آبشستگی موضعی با شمع غیرمستغرقیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشکن طول تکیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
109دریافت فایل PDF مقالهexperimental investigations on effect of buried vane' angels to control scour at vertical wall abutments and spur dykesنهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر روزنه برعملکرد هیدرولیکی و رسوبگیری حوضچه رسوبگیرگردابینهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران1391
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع شکاف از سطح بستر رودخانه بر آبشستگی موضعی پایه پلیازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیرگردابییازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
113دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی برنرخ انتقال باربسترنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
114دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روابط پیشنهاد شده برای حداکثرعمق آبشستگی پایه های پل با استفاده ازداده های صحرایی مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ 7 برروی رودخانه سزارنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
115دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی موقعیت مخزن موج گیرSurge Tank با استفاده ازنرم افزار WHAMO مطالعه موردی سدگتوند علیانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
116دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نرم افزارSSIIM.2 جهت تخمین برآورد عمق آبشستگی پایه پل مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ هفت برروی رودخانه سزارنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
117دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد صفحه مدفون درکنترل آبشستگی موضعی تکیه گاه پل درشرایط هیدرولیکی مختلفنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف پایههای پل با وجود طوقنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن نفوذپذیر برمقدار دبی آبگیرنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیرطوق لوزی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایه های پلنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رس بنتونیت بر حداکثر عمق آبشستگی ناشی از جت در رودخانههانهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیر شکاف زیر بستر در آبشستگی موضعی پایه ی پلدومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
123دریافت فایل PDF مقالهاستخراج رابطه کاهش فرسایش کناری رودخانه و آبشکن با استفاده از مدل آزمایشگاهیهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی با استفاده از کف بند در مصالح سبندههمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
125دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تعداد شمع های غیر مستغرق و فاصله آنها از کناره مسیر عبور جریان در کاهش آبشستگی پایه کناری پلهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
126دریافت فایل PDF مقالهتاثیر طول و موقعیت آبشکن بر میزان آبگیری با استفاده از آبشکن نفوذپذیر و غیر مستغرق در آبگیر جانبیهمایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
127دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی دو بعدی ابعاد حوضچه آرامش در سرریز های Flip bucket با استفاده از مدل عددی Flow 3dدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
128دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات بر روی ابعاد چاله آبشستگ پایه پلهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
129دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرطول و فاصله آبشکن نفوذپذیر و غیر مستغرق بر تغییرات دبی آبگیربا زاویه 90 درجههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رس بنتونیت بر پارامترهای حفره آبشستگی بعد از سازههای رودخانه ایهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر توام شکاف و کف بند برمیزان آبشستگی موضعی پایه های پل با تاکید بر تک پایه میانیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
133دریافت فایل PDF مقالهتاثیر درصد استغراق شمعهای مستغرق در کاهش آبشستگی پایه کناری پلهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرآرایش شمع غیرمستغرق در مقدار کاهش آبشستگی پایه کناری پلهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
135دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تاسیسات ساحلی بر تغییرات فیزیکوشیمیایی منطقه ساحلی عسلویهدومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1391
136دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ضرایب زیرتخفیف در مدل عذدی SSIIM2 جهت برآورد عمق آبشستگی پایه پلهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
137دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب آبگذری در دو روزنه مجاوریکدیگرهمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
138دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی در پایین دست دریچهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
139دریافت فایل PDF مقالهتعیین سرعت آستانه حرکت با استفاده از پروفیل آبشستگی دریچهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر زاویه همگرایی دیواره های جانبی بر شاخص کاویتاسیون در سر ریز اوجی با قوس در پلاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
141دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی تاثیر تقارن و عدم تقارن دیواره های هادی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
142دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانال ورودی جریان بر ضریب دبی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و با دیواره های جانبی همگرااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدم تقارن دیواره های سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی کانال پایین دستاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
144دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب دبی سرریز اوجی در شرایط قوس محوری و با دیوار جانبی همگرااولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عملکرد جریان روی سرریز اوجی در شرایط قوس محوریاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر انحنای سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی آناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عملکرد طوق های لوزی شکل درمیزان کاهش آبشستگی پایه پلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
148دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی درپایین دست دریچهکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
149دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی تاثیر نسبت عمق بالادست به میزان بازشدگی دریچه برضریب آبگذری دریچه کشوئی لبهتیز با نیم استوانه ای درحالت مستغرقکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
150دریافت فایل PDF مقالهضریب دبی در مدل سرریز اوجی با قوس در پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دستکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
151دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نسبت اختلاف عمق بالادست و پائین دست به میزان بازشدگی دریچه بر ضریب آبگذری در حالت مستغرقکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تغییرات شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با قوس در پلان و همگرایی دیواره های سرریزهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پروفیل فشار در مدل فیزیکی سرریز اوجی با قوس پلان و زاویه تقرب به سمت پایین دستهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
154دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استهلاک انرژی در سرریز اوجی و سرریزهای پلکانی در رژیم های زیر بحرانی با استفاده از مدل عددی Flow-3Dسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
155دریافت فایل PDF مقالهتخمین تغییر درصد دبی آبگیر با استفاده ازآبشکن نفوذپذیرسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی آبشستگی موضعی پایه ی پل تحت تأثیر شکاف زیر بسترسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قطر پایه ی استوانه ای شکل بر میزان آبشستگی پایه پلسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت شبکه آبیاری وزهکشی مورد مطالعاتی (دشت ورامین)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
159دریافت فایل PDF مقالهاثر چرخش دریچه نیم استوانه ای حول محور مرکزی بر روی ضریب دبی جریاندومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی افت انرژی در حالتهای مختلف چرخش دریچه نیم استوانه ایدومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
161دریافت فایل PDF مقالهتاثیراستفاده ازآبشکن های نفوذ پذیر غیر مستغرق در کاهش آبشستگی موضعی اطراف آبشکن نفوذناپذیردومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری1393
162دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر تعداد ردیف شمعهای قربانی در کاهش آبشستگی اطراف آبشکن غیرمستغرقاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پروفیل آبشستگی در اثر جت افقی در پاییندست دریچههای کشویی ساده و هلالداردهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تؤام غلظت و دانه بندی بر روی راندمان حوضچه رسوبگیر گردابیدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر متقابل جریان سرریز جانبی مستطیلی شکل و انتقال رسوب در کانالهای با بستر متحرکدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
166دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی محل قرارگیری صفحه مدفون به منظور کنترل آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه قائمدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سازه سنگریزه نفوذپذیر بر میزان رسوبگذاری و کاهش شیب طولی در رودخانه های سیلاب دشتیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
168دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کانال ورودی جریان بر عملکرد هیدرولیکی تاج سرریز اوجی در شرایط قوس محوریسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
169دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاکتور اصطکاکی و زبری نسبی معادل لوله های انعطاف پذیر شفاف رایج در کشور با استفاده از روش تعیین افت فشارسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
170دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاکتور اصطکاکی و زبری نسبی معادل لوله های انعطاف پذیر شفاف رایج در کشور با استفاده از روش تعیین افت فشارسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
171دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح ریزدانه چسبنده بر راندمان حوضچه های رسوبگیرگردابیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
172دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف آبشکن نفوذ ناپذیر و تاثیر زاویه و محل قرارگیری ردیف شمعهای قربانی غیر مستغرق در کاهش آبشستگیسیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1393
173دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رسوبگذاری و پروفیل سطح آب در سازههای سنگریزه ایهمایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری1394
174دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رسوبگذاری و پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ایکنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب1394
175دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع آب بر راندمان روش هیدروساکشنکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری1394
176دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرعت در لوله مکش بر راندمان روش هیدروساکشنکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری1394
177دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی پایین دست سرریسسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
178دریافت فایل PDF مقالهتاثیردبی بر پروفیل طولی آبشستگی پایین دست مدل ترکیبی سرریز دریچهسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی پایین دست سرریس دریچهسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
180دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق پایاب بر پروفیل طولی آبشستگی پایین دست مدل ترکیبی سرریز-دریچهسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
181دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عمق پایاب بر پروفیل طولی آبشستگی پایین دست دریچهسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
182دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان رسوب گذاری و پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ایچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
183دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ابعاد مقطع کانالت با استفاده از الگوریتم ژنتیکچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
184دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان روی سرریز اوجی به کمک نرم افزار FLUENTاولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران1395
185دریافت فایل PDF مقالهتاثیر در صد استغراق شمع های مستغرق در کاهش آبشستگی پایه کناری پلهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
186دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآرایش شمع های غیر مستغرق در کاهش آبشستگی پایه کناری پلهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر عرض کانال برضریب دبی سرریزجانبی مستطیلیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
188دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی بررسی عملکرد طوق در کاهش آبشستگی پایه مستطیلی پل واقع در کانال مرکباولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
189دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی کاربرد طوق در کاهش آبشستگی پایه های دایره ای پل ها در سیلاب دشت یک کانال مرکباولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
190دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر فاصله حفره های برداشت مصالح رودخانهای بر میزان پرشدگی آنهاچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
191دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی سه بعدی تغییرات زمانی آبشستگی در پاییندست مدل ترکیبی سرریزدریچهچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
192دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پلدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
193دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثرشکل شکاف پایه پل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعیدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395
194دریافت فایل PDF مقالهارایه روشی در تعیین پارامترهای موثر در کاهش ضریب آبگذری سرریزهای نوک اردکی تحت تاثیر افزایش بزرگنماییشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در هیدرولیک جریان در دهانه آبگیر جانبیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی در کانال قوسی شکلشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
197دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی اطراف سرریز جانبی کلیدپیانویی در مقطع 120 درجه در کانال قوسیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
198دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه و مکان برداشت مصالح رودخانه ای بر احیای حفرهشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
199دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن در انرژی جنبشی آشفتگی در دهانه آبگیرشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
200دریافت فایل PDF مقالهبررسی حل معادله ناویر استوکس در جریان یکسویه به روش تفاضل محدود کرانک - نیکلسوندومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1396
201دریافت فایل PDF مقالهبررسی حل معادله ناویر استوکس در جریان یکسویه به روش تفاضل محدود لاسونندومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها1396
202دریافت فایل PDF مقالهمعادله ضریب دبی سرریزهای جانبی مستطیلی در قوس آبراهه های فرسایش-پذیر در زاویه 30 درجهپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
203دریافت فایل PDF مقالهآبشستگی پایه پل در دو مقطع 60 و 120 درجه در کانال قوسیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
204دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در زاویه 120 از کانال قوسی بااستفاده از FLUENT و مقایسه با مدل آزمایشگاهیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
205دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دیوار جداکنندهskimming wall بر روی الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبیپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
206دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات توپوگرافی بستر جلوی آبگیر و کانال اصلی در مجاری آبرفتیپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
207دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرموقعیت آبشکن بر کنترل رسوب در آبگیری از کانالهای آبیاریپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
208دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلید پیانویی تیپ A در زاویه ی 30 درجه کانال قوسی صلبهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
209دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی هیدرولیکی آبشستگی اطراف سرریز جانبی کلیدپیانویی نوع A در مقطع 30 درجه در کانال قوسیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
210دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر دیوار جداکننده روی کنترل رسوب دردهانه آبگیریازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
211دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاربرد دیوار جداکننده skimming wall در محل دو شاخه شدن رودخانه هاسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
212دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی سرعت و ضریب دبی در سریز کلیدپیانویی با تعداد کلیدواحد مختلفنوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1399

Mojtaba Saneie Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهعملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقاربنشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی و کانالپایین دست در شرایط قوس محوریفصلنامه آب و خاک1394
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات هیدرولیکی جریان از رو و زیر دریچه نیم استوانه ای باچرخش 180 درجه ای حول محور مرکزیفصلنامه آب و خاک1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی عمق آبشستگی تحت شرایط سیلابفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1397
5دریافت فایل PDF مقالهThree-Dimension Numerical Simulation of Scour Temporal Changes due to Flow in the Downstream of Combined Weirs andGate Modelژورنال مهندسی عمران1396
6دریافت فایل PDF مقالهDischarge Coefficient of a C-Type Piano Key Side Weir at 30° and 120° Sections of a Curved Channelژورنال مهندسی عمران1397
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی شرایط جریان در راه ماهی از نوع کانال ماهی- قایق روفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاربرد آستانه، آبشکن و دیوارجداکننده در کنترل رسوب ورودی بستر به آبگیر جانبی 75 درجه در قوس U شکلمهندسی آبیاری و آب ایران1398
9دریافت فایل PDF مقالهاثر زاویه آبگیری بر کنترل رسوب در دهانه آبگیر در قوسU شکل همراه با آبشکن و دیوار جداکنندهمهندسی آبیاری و آب ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهEffects of curvature submerge vane in efficiency of vortex settling basinدوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه ایفصلنامه هیدرولیک1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر آرایش روزنه های مکش رسوب بر عملکرد روش لوله دفن شونده در لایروبی مخازنفصلنامه هیدرولیک1394
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی و عددی مشخصات هیدرولیکی جریان عبوری از سرریز لبه تیز در اثر بالا آمدگی بستر بالادستپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد رس بنتونیت موجود در مصالح بر ابعاد حفره آبشستگی بعد از دریچهپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات افت انرژی جریان عبوری از سرریز- دریچه نیم استوانه ای با چرخش حول مرکزپژوهش های حفاظت آب و خاک1395
16دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تیپ های مختلف سرریز جانبی کلیدپیانویی ذوزنقه ایمهندسی آبیاری و آب ایران1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر جانمایی حفره‌های متوالی برداشت مصالح رودخانه‌ای بر رسوبگذاری درون حفره‌هافصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
18دریافت فایل PDF مقالهافزایش دقت پیش‌بینی ضریب دبی در سرریزهای لبه‌تیز قوس محور با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی و شبکه هوش مصنوعیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ظرفیت انتقال بار بستر در بسترهای فرسایشیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پروژه‌های اجرا شده آبخیزداری از دیدگاه روستاییان در حوضه رزین استان کرمانشاهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد ناحیه گردابی در آبگیر جانبی و الگوی جریان در قوس U شکل با وجود سازه‌های آستانه، آبشکن و دیوار جدا کنندهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1398
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه توزیع تنش برشی جداره در جریان یکنواخت کانال با استفاده از ابزار دقیق و شبیه سازی عددیفصلنامه هیدرولیک1389
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان در مخزن استوانه ای پرورش ماهیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بستر های موج دارنشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی (ANFIS)وسامانه ماشین بردار پشتیبان(SVM) در تخمین میزان ضریب دبی سرریزهای لبه تیزنشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای تاثیرگذار بر ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان(SVM) و مقایسه با روش شبکه فازی- عصبی تطبیقی(ANFIS)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکبنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلیدپیانویی برای بهره گیری در شبکه های آبیاری و زهکشینشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی آزمایشگاهی ارتعاشات و نیروهای وارد بر دریچه های سرویس و اضطراری در مجاری تخلیه کننده ی تحتانی سدها(مطالعه ی موردی تخلیه کننده ی تحتانی سد نرماشیر)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1388
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه هیدرولیک جریان در سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B و C و سرریز لبه تیز مستطیلی در کانال با انحنای طولیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جدا کننده روی کنترل رسوب در دهانه آبگیرفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1397
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیزفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سازه آبشکن بر هیدرولیک جریان و رسوب آبگیرهای جانبی واقع در قوس آبراههفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1396
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد زبری ایجاد شده در وجه بالادست و پایین دست پایه پل مربعی بر گودال آبشستگیفصلنامه علوم آب و خاک1400
35دریافت فایل PDF مقالهThe Study of Hydraulic Properties of Quarter-Circular Crested Stepped Spillwayفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1399
create: 5 December 2020 - view 43

Mojtaba Saneie annual papers published chart

Contact informations

Email: drsaneie@gmail.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران
Address:

Share

Top Keywords in Mojtaba Saneie papers

Support