آقای دکتر Jahangir Yadollahi Farsi

Dr. Jahangir Yadollahi Farsi

رییس و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (421033)

11
24
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers