آقای Edris Jahangir

Edris Jahangir

گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه‌ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (449027)

2
1
4
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Books

  • گزارش شناسایی الگوهای توسعه کالبدی کلان‌شهر تهران طی دوره 1345-1390 - دانش شهر شماره 545 (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران) - 1399 - Persian

Education