آقای دکتر Hassan Morovvati

Dr. Hassan Morovvati

Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480153)

25
46
9
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs