آقای دکتر Babak Abdollahi Mandoulakani

Dr. Babak Abdollahi Mandoulakani

استاد دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (482950)

77
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers