خانم دکتر Mansoureh Malekian

Dr. Mansoureh Malekian

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (7973)

35
26
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers