فصلنامه بوم شناسی کاربردی

Iranian Journal of Applied Ecology Isfahan University Of Technology

 فصلنامه علمی پژوهشی بوم شناسی کاربردی دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان , با هدف اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه اکولوژی، کمک به توسعه و اعتلای دانش اکولوژی و فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه ی اکولوژی منتشر می شود.

حوزه های تحت پوشش: 

  • زیست شناسی حفاظت، مدیریت زیستگاه‌ها و حیات وحش
  •  اقتصاد اکولوژیک
  • شناخت، حفاظت، و مدیریت منابع طبیعی
  • تغییرات جهانی و آلودگی‌های محیط زیست
  • اکولوژی آبهای داخلی و دریایی
  • اکولوژی کشاورزی
  •  کاربری اراضی و مدیریت سرزمین 

 

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات