آقای دکتر Alireza Safyanian

Dr. Alireza Safyanian

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181852)

91
68
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers