مقالات شبکه گاز در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شبکه گاز درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شبکه گاز جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 513 مقاله در زمینه شبکه گاز استخراج شده است.

لیست مقالات شبکه گاز در مدیریت بحران

1. مدلسازی عددی اندرکنش عملکرد سیلاب بر رو ی لوله های نفت و گاز
2. اقدام اصلاحی در جهت بهبود عملکرد کمپرسور گاز سیل واحد احیای مجتمع فولاد میانه
3. پتانسیل سنجی استفاده از سوخت های زیستی با رو کیرد کاهش پدیده تغییر اقلیم
4. تاثیر امواج الکترو مغناطیس در ازدیاد و برداشت از مخازن گاز میعانی
5. بررسی عوامل موثر در آسیب پذیری خطوط پرفشار گاز (مطالعه موردی شهرستان اسفراین و تحت حمایت شرکت گاز استان خراسان شمالی)
6. پیش بینی آب گرفتگی محل خط انتقال گاز به زابل در محدوده تالاب هامون با استفاده از مدل های تغییر اقلیم و هیدرولوژی
7. ارزیابی خطر آتش سوزی و انفجار با استفاده از تکنیک HAZOP در یکی از پالایشگاه های گاز
8. پیامدهای تغییر اقلیم بر بیمارگرهای گیاهی
9. اثرات افزایش دی اکسید کربن ،گرمایش زمین وتغییرات اقلیمی بر بوم ساز گان جنگلی جهان
10. ارزیابی کیفیت ارائه و ثبت خدمات مددجویان اورژانس مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن انتقالی به بیمارستان در زمستان سال ۱۴۰۰ اورژانس ۱۱۵ شیراز
11. بررسی کمی و کیفی ( هیدروکربن های آرماتیک چند حلقه ای ) د رهوای
12. کنترل گاز و مواد معلق در دستگاههای زباله سوز بیمارستانی
13. اثر بخشی آموزش مدیریت بحران در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در دانشگاه فرهنگیان
14. ارایه مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های تکنولوژیک مطالعه موردی :مجتمع گاز پارس جنوبی ، عسلویه ، استان بوشهر
15. طول فعال خطوط لوله ی انتقال گاز در برابر زمین لغزش
16. نکات اصولی پدافند غیرعامل در ایمنی خطوط لوله گاز استان کرمان
17. ارزیابی اثرات سوانح جاده ای خودروهای هیبریدی به روش تحلیل سلسه مراتبی AHP و ارائه راه کارمدیریتی جهت فرماندهی حادثه با رویکرد مدل ICS
18. بررسی اثر سازوکارهای شیمیایی مختلف بر پیشبینی غلظت آلاینده ازن در تهران با استفاده از سیستم مدل سازی WRF-SMOKE-CMAQ
19. بررسی تجربی پارامترهای سلامت سیل گازخشک دوطرفه مورد استفاده در واحد کمپرسور
20. بررسی گل فشان پیرگل واقع در شرق آتشفشان بزمان و ویژگی‎های آن
21. مدلسازی GIS پایه آتش سوزی شبکه های توزیع گاز شهری و اثرات لرزه خیزی در تشدید آن (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز)
22. مدلسازی محدوده اثر خطرات ناشی از دود، حرارت و گاز های سمی حاصل از حریق به کمک نرم افزار PHAST در پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
23. اثرپذیری آلودگی هوا از توسعه مالی در کشورهای عضو پیمان اکو
24. تغییر اقلیم و اثرات آن بر اکوسیستم های ساحلی
25. مطالعه جذب سطحی گاز بسیار سمی NO۲ بر روی برخی نانوقفس های نافلزی
26. تحلیلی بر تغییرات اقلیمی در کره زمین و بحران های منابع طبیعی و تنوع زیستی جهان
27. شبیه سازی انتشار گاز دی اکسید گوگرد از دودکش نیروگاه حرارتی شهید رجایی قزوین در فصل زمستان
28. پیش بینی و بررسی چگونگی پراکنش گاز H۲S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان
29. پهنه بندی خطر زمین لرزه در حوزه ی شهری نورآباد ممسنی فارس برای مدیریت بحران شبکه ی گاز، با استفاده از مدل AHP در محیط GIS
30. ارزیابی ریسک سوختن مازوت درمقایسه با سوختن گاز طبیعی در هوا بر سلامت مردم شهر اراک با استفاده از مدل سازی
31. بررسی میزان آمادگی شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در مقابله بابحرانهای کسب و کار (مطالعه موردی: یکی از هلدینگهای نفتی کشور)
32. تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران
33. ارزیابی رواناب تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی در حوضه پل شاه
34. تغییر اقلیم و هوانوردی: اثرات متقابل و راهکارهایی برای بهبود شرایط زیست محیطی
35. آشکارسازی آماری اثر گاز گلخانه ای هگزا فلورید گوگرد بر بارش های فصلی ایران در دهه اخیر
36. بررسی سناریوهای انتشار ناگهانی گاز کلر در تصفیه خانه آب جلالیه تهران با نرم افزار ALOHA
37. اثرهای زیست محیطی گاز رادون – ۲۲۲ و اهمیت توجه به آن در ایران
38. مدیریت بحران حوادث گاز کلر
39. بررسی تاثیر گازسوزشدن کوره های آجرپزی استان یزد در کاهش انتشار آلاینده های هوا
40. برآورد میزان گاز CO۲ در یک واحد شیرین سازی گاز در شرکت ملی  مناطق نفت خیز جنوب ایران براساس آنالیز سوخت
41. ارزیابی میزان انتشار و ضریب انتشار (فاکتور انتشار) گاز دی اکسیدگوگرد از خروجی های پالایشگاه نفت تهران
42. بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج
43. پیش بینی میزان و نحوه پراکنش گاز H۲S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان و روش کنترل H۲S در نیروگاه های زمین گرمایی
44. طراحی سیستم هوشمند جدید برای اعلان و اطفای حریق در خودروها
45. تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران
46. اصول پدافند غیرعامل در ایمنی خطوط نفت و گاز
47. پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از دادههای ماهواره GOSAT
48. نقش جریانات باد بر منشا غلظت گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در مقیاس استانی
49. ازدیاد برداشت نفت
50. تاثیر افزایش غلظت گاز دی اکسید کربن بر ذخیره کل آب ایران با استفاده از سنجش از دور
51. بررسی بحران های محیط زیستی و تبعات تغییر اقلیم بر امنیت جهانی
52. مدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دوره های آینده (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)
53. ابرگازهای گلخانه ای پنتافلورید سولفورو تری فلوئور و متیل؛ یک ابر گاز گلخانه ای
54. مروری بر مطالعات مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروز اکساید از خاک‌های کشاورزی
55. محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت (.Zea mays L) به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ((CO(2) از خاک
56. محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای نیتروزاکساید (N(2)O) از خاک
57. تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تغییر اقلیم در هشت کشور اسلامی در حال توسعه
58. ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
59. ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی
60. تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش در دوره ی آتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو و سناریو های انتشار گاز گلخانه ای( مطالعه موردی:دشت چمچمال )
61. بررسی روند تغییر آب وهوایی، دلایل وچالش ها
62. دستیابی به اهداف تغییر اقلیم با جایگزینی ناوگان خودرو های شخصی
63. پتانسیل سنجی استفاده از سوخت های زیستی با رویکرد کاهش پدیده تغییر اقلیم
64. بررسی روند تغییر آب وهوایی ،دلایل وچالش ها
65. اهمیت و نقش ترسیب کربن جنگلها در ارتباط با تغییر اقلیم
66. بررسی آزمایشگاهی روند تولید و انتشار گاز HC4 از رسوبات ریزدانه مستغرق حاوی درصدهای مختلف مواد آلی
67. بررسی آزمایشگاهی روند تولید و انتشار گاز دی اکسیدکربن از رسوبات ریزدانه مستغرق مخزن سد پیربلوط
68. تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L
69. الگوی مکانی گاز دی اکسید کربن ایران در سال 2013 با استفاده ازدادههای ماهواره اییGOSAT
70. عوامل به وجود آوردنده تغییرات اقلیمی گرمایش جهانی و اثرات آن
71. مدیریت بهینه ی تغییر اقلیم محلی ایران و کاهش آلودگی صنعتی با استفاده ازفناوری های نوین
72. نقش متان در تغییرات اقلیم و مقایسه متان ضایعات تولیدی شهر تهران در تغییر اقلیم
73. ارزیابی پیامدهای تغییر آب و هوا و نقش کنوانسیون تغییرات اقلیم پروتکل کیوتو در پاسخگویی به آنها
74. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مبحث بیابان زاییی ارائه را هکارهای اجرایی
75. ارزیابی شاخص های مهم تغییر اقلیم در ایران و جهان
76. پارک های ملی انباری برای ترسیب کربن و کاهش غلظت گاز د یاکسی دکربن
77. ارزیابی میزان انتشار گاز گلخانه ای متان حاصله از فعالیت های دامپروری در ایران طی سالهای 85-1375
78. بررسی نیاز ابی گندم تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گاز های گلخانه ای در دهه های 2039-2010 میلادی مطالعه موردی دشت ازادگان
79. جایگاه تغییر اقلیم در فرهنگ حفاظت از منابع آب
80. چشمه ها و چاهک های انتشار گاز گلخانه ای متان و نقش آن در پدیده گرمایش جهانی
81. بررسی تاثیر کامپوزیت بر مقاومت لوله های فولادی گاز شهری در برابر انفجار
82. ارایه مدلی راهبردی برای مدیریت بحران های تکنولوژیک مطالعه موردی : مجتمع گاز پارس جنوبی , عسلویه , استان بوشهر
83. ارزیابی اثرات روحی و روانی انتشار گاز های گلخانه ای نیروگاه حرارتی سهند بناب بر جوامع روستایی، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان بناب
84. بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی و سرعت روتور بر میزان دبی نشتی براش سیل توربین‌ گاز
85. بررسی آسیب پذیری علمکهای گاز طبیعی در مقابل زلزله با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
86. بررسی تحلیلی امکان پذیری ارتقای امنیت ملی و افزایش هزینه تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق صادرات گاز به صورت خط لوله و LNG
87. مکانیابی پالایشگاه گاز با رویکرد پدافند غیرعامل و بهره گیری از روش تصمیم گیری چند معیاره و فازی مبتنی بر GIS (مطالعه موردی: استان ایلام)
88. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در توسعه پایدار انرژی گاز و سامانه های گازرسانی شهری
89. مدیریت استرس، تعارض و تناقض در بحران افت فشار گاز شهرستان مهاباد
90. ارائه ی نقشه ی روابط علّی اقدامات پیش، حین و پس از بحران با رویکرد دیمتل (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)
91. بررسی وضعیت مدیریت بحران در شرکت گاز استان همدان
92. بررسی پراکندگی مکانی - زمانی گاز مونوکسید کربن در اتمسفر ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS
93. سیستم تصفیه ی گاز دی اکسید نیتروژن
94. پایش تغییرات انتشار گاز منواکسید کربن در دو بازه زمانی فروردین ماه 1398 و 1399 در پی شیوع ویروس کووید-19 با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-5p TROPOMI (مطالعه موردی: کشور ایران)
95. مدلسازی انتشار گاز اکسید ازت (NOX) در محیط زیست (مطالعه موردی: پالایشگاه نفت آبادان)
96. اثر حرکات زمین بر رفتار غیرخطی لوله های فولادی دچار خوردگی
97. روش جدید ازدیاد برداشت در مخازن ماسهسنگی حاوی نفت سنگین تحت عنوان ALSWSSCO2
98. پیشرفت های بهبود فنآوریه ای ازدیاد برداشت نفت برای مخازن Tight و شیلی
99. امکان سنجی اجرایی روشهای بهبود روانگرایی در زیر خطوط لوله گاز در بافتهای شهری و مقایسه هزینه های آن با نگاه ویژه به بافتهای فرسوده
100. بررسی روش های مقاوم سازی تاسیسات گاز و لوله های مدفون گاز در برابر زلزله