مقالات Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR)، دوره 32، شماره 127

تاریخ نمایه سازی مقالات: 11 دی 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 250