مقالات Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR)، دوره 32، شماره 128

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 اسفند 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 42