مقالات Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR)، دوره 32، شماره 126

تاریخ نمایه سازی مقالات: 3 مهر 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 128