اطلاعات کنفرانس

The 15th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 22 اسفند 1402
تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403
تعداد صفحات: 3050
تعداد مقالات :289
نمایش مقالات: 13971
شناسه ملی این کنفرانس: HSPC15
نویسندگان مشارکت کننده: 834 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 15th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

نتایج 1 تا 50 از مجموع 289