اطلاعات کنفرانس

The 13th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 20 شهریور 1402
تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1402
تعداد صفحات: 1797
تعداد مقالات :120
نمایش مقالات: 6443
شناسه ملی این کنفرانس: HSPC13
نویسندگان مشارکت کننده: 333 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 13th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

نتایج 1 تا 50 از مجموع 120