ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
4
بهمن

Third International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City

Calendar

Help

Third International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City روز پنجشنبه، 4 بهمن، 1397 توسط دبيرخانه دائمي همايش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Hamadan برگزار گردید.

CODE: CASGC03
Subjects Covered: Architecture ، General Engineering
Holders: دبيرخانه دائمي همايش و تحت حمایت سیویلیکا
City: Hamadan

محورهاي همايش:

مهندسي عمران:

مهندسي سازه

مهندسي زلزله

مهندسي مديريت ساخت

مهندسي آب و مديريت منابع آب

مهندسي آب و فاضلاب

مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي

مهندسي سازه هاي بتني و فولادي

مهندسي  حمل و نقل و ترافيك

مهندسي مكانيك خاك و پي

 مهندسي راه و ترابري

مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك

مهندسي محيط زيست

 مهندسي سنجش از دور

مهندسي ساختمان

مهندسي شهرسازي

مهندسي عمران و آباداني

مهندسي ژئوتكنيك

مهندسي مديريت ساخت و اجرا

مهندسي ايمني، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در عمران

و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي عمران

مهندسي معماري:

مصالح و فناوري هاي نوين در معماري                    

معماري و هويت شهري

معماري پايدار

روش‌ها و فناوري‌هاي نو در معماري

انرژي هاي نو در معماري

سبك شناسي معماري

معماري خياباني

تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري

گرافيك شهري

معماري و محيط زيست

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

مفهوم شناسي معماري و شهرسازي معاصر

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

معماري، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي

الگوهاي معماري بومي

معماري منظر

بوم شناسي

زيبايي شناسي در معماري

شاخص هاي شهر پايدار

مرمت شهري

الگوهاي ساخت و ساز پايدار

معماري بومي

نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي و اسلامي در منطقه

تاثير اقليم بر معماري بومي و پايدار

نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار

و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي معماري

شهرسازي:

بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي 

شهرسازي نوين و توسعه پايدار

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

ناپايداري شهر و عوامل موثر

شناخت موانع و محدوديت‌ها و شاخصهاي توسعه شهري 

حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري 

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

الگوهاي معماري و شهرسازي بومي و اقليمي 

المان هاي شهري و محورهاي مرتبط

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

طراحي شهري، نماهاي شهري و امنيت رواني

مشاركت در امور شهري

بهسازي و نوسازي شهري

ساختمان هاي هوشمند و كاربرد فناوري‌هاي نوين

ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار

بافت هاي تاريخي

جغرافيا، برنامه ريزي و مديريت شهري

بهسازي آثار تاريخي

جغرافيا، تغييرات آب و هوايي، شهرسازي پايدار

علوم جغرافيايي و مديريت شهري

نوسازي شهري

كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي

بازسازي بافت تاريخي

الگوها و شاخص هاي توسعه پايدار شهري

بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها

و كليه موضوعات مرتبط با مهندسي شهرسازي

محيط زيست شهري:

محيط زيست و انواع آلودگي ها

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها

برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري

جنگل‌ها، فضاي سبز شهري و محيط زيست پايدار

شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

فضاي سبز و محيط زيست شهري

مسائل محيط زيست كلان شهرها

اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي در شهرها

شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها

اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها

مديريت پسماند در شهرها

مديريت حيات وحش شهري

مديريت فضاي سبز و محيط زيست شهري

ايمني، بهداشت و محيط زيست شهري

نانو و محيط زيست

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي

تغيير اقليم و محيط زيست

مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري

ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك و محيط زيست پايدار

فاضلاب شهري و تصفيه آن

اكولوژي شهري، شهر سبز و مكانيسم هاي توسعه پاك

همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست

طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها

و كليه موضوعات مرتبط با محيط زيست شهري

مديريت و برنامه ريزي شهري:

فرهنگ شهر نشيني

شهروند و حقوق شهروندي

تعامل در فضاي شهري

روانشناسي محيطي

شهر و حقوق شهروندي

طراحي و فضاهاي شهري

برنامه ريزي كالبدي شهري

برنامه ريزي منطقه اي و شهري

مديريت شهري

برنامه هاي توسعه شهري

مديريت پروژه هاي شهري

مديريت بحران

مشاركت در امور شهري

گردشگري شهري

ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري

بهسازي و نوسازي شهري

نماهاي شهري

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

آمايش شهري

الگوهاي توسعه شهري

زيرساخت‌هاي شهري

شريان هاي حياتي شهري

ابزارهاي توسعه شهري

حقوق شهري

تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافت هاي شهري

و كليه موضوعات مرتبط با مديريت و برنامه ريزي شهري

گردشگري و محيط زيست:

 نقش فناوري هاي نوين و انرژي هاي پاك در سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان

پايش و كنترل مصرف انرژي و ارائه راهكارهاي بازگشت سرمايه

استانداردهاي كنترل مديريت ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

دورنماي بلندمدت فناوري هاي انرژي در توسعه پايدار

ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

ارزش ها، مباني و مفاهيم معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي

مفهوم شهر ايراني- اسلامي (شاخص ها و معيارها)

نمودهاي معماري و شهرسازي سنتي اسلامي در معماري شهرهاي ايراني

جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در جهان معاصر

فرهنگ و هويت در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

مصاديق و الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در عصر امروز

توسعه پايدار و شهر اسلامي

مباني و مفاهيم توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي

هويت اسلامي و نقش آن در توسعه پايدار شهري

جايگاه فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي در شهرهاي ايراني- اسلامي

الگوهاي كالبدي و غيركالبدي توسعه شهر ايراني- اسلامي

كاربرد فناوري هاي نوين در توسعه شهرهاي پايدار

گردشگري و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي

محيط زيست و توسعه پايدار در شهر ايراني- اسلامي

دستيابي به الگوهاي ساخت و ساز پايدار با بكارگيري ساختمايه هاي بومي

مديريت حمل و نقل و توسعه شهري در شهرهاي ايران

مديريت بحران و توسعه ي شهري در شهرهاي ايران

و كليه موضوعات مرتبط با گردشگري و محيط زيست

create: 8 October 2018 - view 7055

Status

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Dates

Date of holding:
24 January 2019
Deadline for submitting original articles:
7 January 2019
Date of announcing the arbitration of articles:
10 January 2019
Conference registration deadline:
17 January 2019

Holders

دبيرخانه دائمي همايش
Support