ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mohammad Reza Mansoori

Dr. Mohammad Reza Mansoori

استادیار

Researcher ID: (6380)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Mohammad Reza Mansoori Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارائه روش تحلیل غیر خطی سازه های خمشی با استفاده از روش تحلیل تکرار خطیچهارمین کنگره ملی مهندسی عمران1387
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنی بارافزون و نقطه عملکرد تونل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه1391
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ای بین روابط تحلیلی و عددی تعیین نیروهای وارده بر پوشش تونل تحت اثر بارگذاری لرزه ایهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب رفتار تونل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
5دریافت فایل PDF مقالهاثر مولفه قائم زلزله در تعیین نیروهای وارده بر پوشش تون لهای زیرزمینی با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
6دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع روباره بر تعیین ضریب رفتار تونلهای زیرزمینی با مقطع نعلی شکل با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ای بین رفتار لرزه ای تون لهای دوقلو و تکی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر اندرکنش تونلهای مترو و ساختمان مجاور آن تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانیاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
9دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ای بین آسیبهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بارگذاری زلزلهاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازوکارهای محافظت ازتونل های شهری واقع درآبرفت تحت اثرگسلشهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد لرزهای سازه بتنی در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی به روش تحلیل دینامیکی فزایندهچهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری1394
12دریافت فایل PDF مقالهتشریح، گام بندی و بررسی روش پوشآور N2 در سازه های نزدیک گسلدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
13دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار لرزه ای سازه های جداسازی شده در زلزله های حوزه نزدیک با استفاده ازمیراگرهای الحاقیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میرایی در میراگر های الحاقی ویسکوز در سازه های جداسازی شده تحت رکورد های دور و نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری و پالسگونهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
15دریافت فایل PDF مقالهطراحی بر اساس عملکرد سازه های واقع در نزدیک گسل با استفاده از روش تحلیل پوش آورN2کنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
16دریافت فایل PDF مقالهتغییرات منحنی IDA در اثر توزیع های مختلف میراگر اصطکاکی در سازه بتنیسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبدیل تحلیل استاتیکی به تحلیل دینامیکی افزاینده در سازههای نامتقارن جرمیهفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد1395
18دریافت فایل PDF مقالهتهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه نامنظم در پلان با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزایندهچهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تبدیل تحلیل استاتیکی غیر خطی به تحلیل دینامیکی افزاینده در سازه های نامتقارن بتنیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لرزه ای رفتار سیلوهای فولادی موجدار تحت زلزله های حوزه نزدیکدومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران1396
21دریافت فایل PDF مقالهتهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه نامنظم در ارتفاع مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزایندهاولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1396
22دریافت فایل PDF مقالهتهیه منحنی شکنندگی ساختمان 6 طبقه قاب خمشی بتن آرمه نامنظم در پلان و تعیین توزیع مناسب میرایی با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزایندهدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری1396
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن در پلان با استفاده از میراگرهای وسیکوز در حوزه ی فرکانسکنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر1396
24دریافت فایل PDF مقالهتهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه نامنظم جرمی در پلان و ارتفاع و تعیین توزیع مناسب میرایی با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی افزایشیسومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم1396
25دریافت فایل PDF مقالهتهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه 9 طبقه نامنظم در ارتفاع مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزایندهاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
26دریافت فایل PDF مقالهبرآورد طیف رانش در سازه ها با روش روش مد-شتاب و تیر طره خمشی- برشیکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بازتوزیع لرزهای لنگر خمشی بر تقاضای شکلپذیری مفاصل پلاستیک در قابهای ساختمانی فلزی، تحت تحلیل استاتیکی غیرخطینهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1397
28دریافت فایل PDF مقالهاثرات ناشی ازاندرکنش پلکان و سازه در نحوه تشکیل مکانیزم های خرابی تحت بارهای لرزه ایکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهکاهش پاسخ لرزه ای پل های کابلی توسط میراگرهای ویسکوز غیر خطیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهکارایی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در طراحی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری زیادکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و معرفی کفایت لرزه ای جزییات پیشنهادی آیین نامه های طراحی در ارتباط با جداسازی پلکان از سازه نگهدارندهسومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1397
32دریافت فایل PDF مقالهتحقیق در لزوم متد جداسازی پلکان از سازه اصلیسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست1397
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد پلکان در سازه و لزوم جدا سازی عناصرغیر سازه ایدومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1397
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات ارتفاع در عملکرد لرزهای قابهای بتن مسلح تقویت شده باFRPبا در نظر گرفتن اثراتSSIششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
35دریافت فایل PDF مقالهعملکرد لرزه ای پلکانهای بتنی جداسازی شده از سازه اصلیاولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی1397
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد قاب های خمشی فولادی با المان های غیر منشوری در برابر بار چرخه ایدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد1398
37دریافت فایل PDF مقالهتعیین شتاب بیشینه زمین طراحی بر مبنای رویکرد ریسک-محور برای شهرهای بندری مهم جنوب ایرانهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های نامتقارن بتن آرمه مجهز به میراگر ویسکوزهشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1398
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و طراحی دتیل های اجرای جداسازی پلکان از سازه اصلیسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد چرخه ای قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط با المان های غیر منشوریدوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران1399
41دریافت فایل PDF مقالهبهبود رفتار سازه های نامنظم در ارتفاع با استفاده از توزیع ارتفاعی میراگرهای ویسکوزهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394
42دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ساختمانهای فولادی با نامنظمی مقاومت در ارتفاع در زلزله های حوزه نزدیکهفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله1394

Mohammad Reza Mansoori Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتناندرکنش خاک و سازهفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1392
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های لرزه ای و خسارات ایجاد شده در تونل ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزلهفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای مناسب حفاری چندمرحلهای ایستگاههای زیرزمینی عمیق مطالعه موردی ایستگاه x7 خط هفت مترو تهرانفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص قابلیت اطمینان لرزهای در تونلهای کمعمق زیرزمینی با ترکیب سه روش سطحپاسخ، هاسوفر لیند و المانمحدودفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1394
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر مراحل حفاری روی پارامتر کاهش تنش در روش همگرایی همجواری درتونل های سطحی در زمین نرم- مطالعه موردی: خط 2 متروی کرجفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1396
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی پاسخ های ایجادشده در تونل های دوقلوی دایره ای تحت بارگذاری انفجارفصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن در پلان با استفاده از میراگرهای ویسکوز در حوزه ی فرکانسماهنامه پژوهش‌های نوین علوم مهندسی1397
8دریافت فایل PDF مقالهتدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرانشریه مهندسی سازه و ساخت1400
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایینشریه مهندسی سازه و ساخت1400

Mohammad Reza Mansoori Teaching Experience

create: 11 January 2009 - view 2221
Support