مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 8، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 15 تیر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 248