مقالات Journal of Applied and Computational Mechanics، دوره 7، شماره 4

تاریخ نمایه سازی مقالات: 18 مهر 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 338