فصلنامه پژوهش های بازاریابی اسلامی

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های بازاریابی اسلامی توسط گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد و با هدف فراهم نمودن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه رویکردهای نوین به ارتباط بازاریابی و اسلام (در تئوری و عمل) از تابستان ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز نموده است.

این نشریه کلیه موضوعات مرتبط با حوزه بازاریابی که از منظر دینی و اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته باشند، به ویژه تحقیقات بین رشته‌ای، را پوشش می‌دهد. این تحقیقات می‌توانند به صورت تجربی از نوع کمی یا کیفی، مفهومی، نظریه محور، مطالعات موردی و فراتحلیل باشند. این نشریه ضمن استقبال از موضوعات مبترکانه و بدیع، تمرکز خود را بر روی نیازهای روز جامعه (ملی و بین‌المللی) و پیوند بین اسلام و مسلمین قرار داده است. از جمله مهمترین زمینه‌های تحقیقاتی پیشنهادی عبارتند از: بازاریابی کالا و خدمات اسلامی، هنر و سبک زندگی اسلامی، مهمان‌نوازی و گردشگری اسلامی، الگوهای عبادی در کسب و کار، کسب و کار جوامع اسلامی، قوانین رفتار و اخلاق اسلامی، تجارت با جهان اسلام، مصرف‌کننده مسلمان و الگوهای مصرف، برندسازی و جایگاه‌یابی اسلامی، آمیخته بازاریابی اسلامی، داروسازی و بهداشت اسلامی، بازارهای حلال و زنجیره تامین حلال، بازاریابی مالی اسلامی، نوآوری و کارآفرینی اسلامی و ... .