آقای دکتر سید حسن حاتمی نسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (205141)

80
47
9
3
1
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب Essentials of ISLAMIC MARKETING: Concept, Guidelines, and Practices Paperback (LAP LAMBERT Academic Publishing) - 2016 - English
  • کتاب جستاری بر اخلاق کسب و کار (دیدگاه اسلام و غرب) (تفکر طلایی) - 1402 - Persian
  • کتاب جهت گیری الهی - فرهنگی در تدریس رشته مدیریت: دوره کارشناسی (دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)) - 1400 - Persian
  • کتاب جستاری بر تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار NVIVO 12 (دانشگاه آزاد اسلامی یزد) - 1399 - Persian
  • کتاب جستاری بر مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی (دانشگاه آزاد اسلامی یزد) - 1396 - Persian
  • کتاب جستاری بر مبانی راه اندازی بندر خشک (دانشگاه آزاد اسلامی یزد) - 1396 - Persian
  • کتاب جستاری بر مبانی بازاریابی اسلامی (دو جلد؛ ویرایش دوم) (دانشگاه آزاد اسلامی یزد) - 1396 - Persian
  • کتاب جستاری بر مبانی بازاریابی اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی یزد) - 1394 - Persian
  • کتاب مبانی مدیریت دانش (مفاهیم، اصول و رشها) (محمد هادی) - 1393 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

  • کتاب برگزیده علوم انسانی کشور (1397)