آقای دکتر Darush Farid

Dr. Darush Farid

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186186)

71
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers