درخواست طلاق به خاطر نیمرو!!

24 اردیبهشت 1403 - خواندن 5 دقیقه - 169 بازدید


امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق از یک پرونده طلاق جنجالی اینگونه روایت کرد: 

درخواست طلاق به خاطر نیمرو

زن جوان که انگار از هوای گرم و فضای سنگین و پرتنش حاکم بر مجتمع خانواده کلافه شده بود با بی حوصلگی این طرف و آن طرف را نگاه می کرد و هر چند دقیقه نیز به داخل اتاق شعبه ۳۴ می رفت و از مدیر دفتر سوال می کرد که آیا وقت رسیدگی شان شروع نشده است؟

سرانجام منشی با خواندن شماره پرونده آنها این زوج جوان را به داخل اتاق قاضی فراخواند.

به محض ورود به شعبه همسر این زن که انگار از او بی حوصله تر بود رو به قاضی گفت: حاج آقا بیچاره شدم، بدبخت شدم. از زندگی 27 ساله ام هیچ خیری ندیدم، فکر کردم ازدواج کنم زندگی ام خوب می شود اما اشتباه کردم این خانم حتی بلد نیست یک غذای ساده درست کند یا شاید هم بلد است و عمدا برای من درست نمی کند.

دیگر خسته و کلافه شده ام ۷ماه از عروسی مان می گذرد، اما یک بار هم غذا درست نکرده است. از بس نیمرو خورده ام دیگر حالم حتی از اسم این غذا هم به هم می خورد.

قاضی عینک خود را از چشم برداشت و با اشاره به زن جوان گفت: دخترم حرف هایی که همسرت زد را قبول داری؟
وی با کمی مکث گفت: نه آقای قاضی اینها همه بهانه است. من خوب می دانم مشکل کجا است. همسرم با زنان دیگری ارتباط دارد و می خواهد با این بهانه مرا بد جلوه دهد و مجبور به طلاق کند.

قاضی گفت: یعنی شما در خانه غذا درست می کنی؟

بله جناب قاضی البته شاید بعضی از غذاها را نتوانم درست کنم اما این طبیعی است. همه خانم ها که بلد نیستند همه غذاها را درست کنند.

شوهرش با کنایه گفت: تو فقط نیمرو بلدی درست کنی.

زن جوان با لحن تندی رو به شوهرش گفت: آره تو درست میگی اون دخترایی که باهاشون کافه میری اونا خوبن اونا خوب بلدن غذا درست کنند بدبختی و نداری و بیچارگی تو برای من است کافه و سینما رفتن برای آنها واقعا متاسفم.

قاضی با شنیدن این حرف ها گفت: پسرم شغل شما چیست؟

من یک بازاریاب هستم برای قرارهای کاری با مشتریانم به کافه می روم، نه برای خوشگذرانی اما همسرم فکر می کند من برای تفریح به آنجا می روم.

کسی در زندگی من نیست ولی این خانم با توهماتش زندگی را برای من جهنم کرده، حسرت یک وعده غذای گرم و خوشمزه به دلم مانده است. من مرد سختگیری نیستم اما بعد از 7ماه زندگی مشترک این انتظار زیادی از همسرم نیست.

جناب قاضی باور کنید حق با من است، او اصلا توجهی به زندگی مشترک ما ندارد یا مدام خانه مادرش است یا با دوستانش بیرون است من هم که از سر کار می آیم نه چای آماده است نه غذایی درست کرده و نه محبتی از سمت او می بینم.

من همش غذا را بیرون می خورم یا در شرکت یا خانه خواهر و برادرم هستم. خانواده ام دیگر متوجه شده اند و مدام می گویند مگر زنت بلد نیست غذا درست کند واقعا خسته شده ام بهتر است طلاق بگیریم.

زن جوان که بغض گلویش را گرفته بود کمی آب خورد و گفت: این تو هستی که اصلا توجهی به من نداری، خسته شد ه ام دیگر نمی توانم به این زندگی ادامه دهم اما تا آخرین ریال مهریه ام را از تو می گیرم. باید تمام ۶۰۰ تا سکه مهریه ام را بدهی.

قاضی پرونده که می خواست جدال لفظی این زوج را کنترل کند بین حرف آنها پرید و گفت: به این زودی حکم طلاق را صادر نمی کنم باید یک ماه به کلاس های مشاوره بروید اگر مشکلتان حل نشد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم، فعلا بیایید این صورت جلسه را امضا کنید نوبت رسیدگی بعدی است.


تحلیل و بررسی این پرونده طلاق

نبود شناخت کافی، مسئولیت پذیری، بی توجهی به زندگی مشترک و تفکیک قائل نشدن بین زندگی متاهلی و مجردی، این روزها باعث شده زوج های جوان زیادی مثل این دو زن و شوهر جوان در کوتاه ترین زمان ممکن دچار مشکلات زیادی شوند و طلاق را برای خود راه حل مناسبی بدانند.

زوج های جوان باید بدانند در زناشویی همه زوج ها مشکلات وجود دارد و آنها باید با تفکر، گفت و گو و از خودگذشتگی راه حلی برای مسائل خود پیدا کنند نه اینکه با بحث، توهین و قضاوت های بیجا مشکلات را پیچیده تر نمایند.

غذا درست کردن آنقدر موضوع بزرگی نیست که زن و شوهر بخواهند به خاطر آن درخواست طلاق بدهند. 

زوج های جوان اگر می خواهند زندگی خوبی داشته باشند باید از این مسائل حاشیه ای فاصله بگیرند و واقعیت زندگی مشترک را ببینند و ماهیت آن را به درستی درک کنند و با عشق و صداقت زندگی خود را بسازند.