پیامک هایی که زوج جوان را به جدایی رساند!!

18 خرداد 1403 - خواندن 6 دقیقه - 135 بازدید


امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق روایتی عجیب از یک پرونده طلاق را اینگونه بیان کرد: 

پیامک هایی که زوج جوان را به جدایی رساند!!

زن جوان با برگه ابلاغیه در دست وارد اتاق قاضی شد، چهره اش غمگین و چشمانش بی فروغ بود وقتی خودش را معرفی کرد قاضی از او خواست روی صندلی بنشیند. پرونده اش را که نگاه کرد در قسمت علت دادخواست طلاق نوشته بود: پیامک عاشقانه.

قاضی نگاهی به او انداخت و گفت: همسرت کجاست؟

بهار سرش را به سمت در ورودی شعبه چرخاند و گفت: بیرون ایستاده و سیگار می کشد. قاضی بلافاصله از مدیر دفترش خواست مرد جوان را به داخل راهنمایی کند. لحظاتی بعد مرد جوان با لباسی شیک و مرتب و در حالی که یک زنجیر و دستبند طلا بر گردن و دست انداخته بود با اجازه قاضی وارد اتاق شد.

دقایقی بعد قاضی از بهار خواست تا درباره علت حضورشان در دادگاه توضیح دهد. وی که صدایش می لرزید گفت: حدود 6 ماه قبل من و کیان در خیابان با هم آشنا شدیم سه ماهی با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم. اما فقط چند هفته بعد از ازدواج متوجه شدم

برایش پیامک هایی می آید که فرستنده ناشناس است و کیان سعی داشت آنها را پنهان کند وقتی می پرسیدم فرستنده کیست و چی فرستاده می گفت همکارانم هستند و موضوع کاری است. چون همسرم در یک مغازه لباس فروشی زنانه کار می کرد می دانستم که همکارانش اغلب خانم هستند اما این پیامک ها جنبه کاری نداشت من که شک کرده بودم به موضوع حساس شدم و بعد هم فهمیدم فرستنده پیامک یک خانم است.

خیلی دوستانه و با آرامش به کیان گفتم که اگر قبل از من با کسی ارتباط دوستی داشته بهتر است دیگر رابطه هایش را تمام کند و از این به بعد به من و زندگی مشترکمان متعهد بماند اما او مدام اصرار داشت که موضوع مهمی نیست و با کسی ارتباط ندارد.

در همین لحظه کیان حرف همسرش را قطع کرد و گفت: آقای قاضی من حسابدار هستم و در فروشگاه لباس زنانه کار می کنم به اقتضای شغلم گاهی مجبور می شوم به همکارانم که خانم هستند پیامک بدهم.

بهار رو به قاضی کرد و گفت: حاج آقا پیامک کاری اشکالی ندارد اما جوک و شوخی و فرستادن استیکر های عجیب و غریب چه ربطی به کار دارد؟

من هم همکلاسی و دوست و آشنای مرد داشته ام آیا همسرم راضی می شود من به آنها پیام هایی از این دست بدهم و شوخی کنم؟

همکارانش اسم کوچک همسرم را صدا می زنند، او هم چنان با صمیمیت جوابشان را می دهد که واقعا حسودیم می شود. بارها بهش تذکر دادم این رفتارها من را اذیت می کند اما می گوید اخلاق من همین است تو باید به من اعتماد داشته باشی نباید به من شک کنی شغل من همین است.

آقای قاضی من یک زن هستم دوست ندارم کسی جز خودم به همسرم محبت کند و رفتار صمیمانه ای داشته باشد، آدمی که متاهل هست و زن دارد و ادعا می کند عاشق همسرش است نباید اینگونه رفتار کند. با این حال من رفتارهای نامتعارف و نامناسب او را تحمل می کردم تا اینکه آخرین بار پیامک عاشقانه ای دیدم که دیگر طاقت نیاوردم و دعوای سختی با هم کردیم.

مرد جوان ناگهان به میان حرف های همسرش پرید و گفت:

همکارم به من پیام عاشقانه نداد او تازه از همسرش جدا شده و حال روحی خوبی ندارد و فقط با من درددل می کند. بهار با نگاهی به حلقه ازدواجش گفت: حاج آقا می بینید چقدر برایش این رفتارها طبیعی است؟

درددل با یک زن غریبه و حرف های احساسی و عاشقانه با یک زن دیگر را باید تحمل کنم تا به بدبینی و شکاکی متهم نشوم من دیگر نمی توانم این رفتار را تحمل کنم یا باید شغلش را تغییر دهد یا طلاق می گیرم.

کیان گفت: بهار جان تو باید بروی خودت را درمان کنی من نمی توانم با کسی که بیماری سوءظن دارد زیر یک سقف زندگی کنم.

این حرف باعث ناراحتی و عصبانیت شدید بهار شد و گفت: آقای قاضی شنیدید؟

به من می گوید بیماری روحی و ذهنی دارم چرا؟ چون دوست ندارم همسرم را با زنان دیگر شریک شوم. حالا که این طور شد طلاق می گیرم و 600 سکه مهریه ام را هم تا آخر می گیرم.

مگر اینکه متوجه رفتارهای اشتباهت بشوی و بدانی که ازدواج کرده ای و دیگر مجرد نیستی که با هرکسی بخواهی ارتباط داشته باشی. قاضی پس از شنیدن صحبت های این زوج گفت: بهتر است مدتی نزد مشاور بروید و اگر به نتیجه مثبتی نرسیدید 2 ماه بعد برای صدورحکم طلاق بیایید.


تحلیل این پرونده طلاق

در این پرونده آنچه که بسیار پررنگ و مشخص است این است که مرد جوان بین زندگی مجردی و متاهلی تفکیکی قائل نشده و هنوز فکر می کند در دوران مجردی به سر می برد و هر رابطه آزادی را که می خواهد ادامه می دهد بر همین اساس هیچ توجهی هم به خواسته های معقول و بجای همسرش ندارد حتی وقتی که بهار نسبت به رفتارهای اشتباه کیان واکنش نشان می دهد به خاطر این که نمی خواهد بپذیرد رفتارش اشتباه هست فرار رو به جلو کرده و به همسرش برچسب بدبینی می زند تا خودش را تبرئه کند در صورتی که رفتارهای بهار کاملا درست و منطقی است.

متاسفانه این روزها زوج های جوان با تقلید از فرهنگ های اشتباه و الگوبرداری از دیگر کشورها که فرهنگ شان با فرهنگ کشور ما متفاوت هست سعی دارند روابط آزاد و غلط خود را توجیه کرده و با داشتن همسر این گونه روابط آزاد را که کاملا اشتباه هست رفتارهای روشنفکری جلوه بدهند و ساده از کنار این مسائل عبور کنند که این موضوع بی شک در روابط زوج ها طلاق عاطفی ایجاد می کند و در نهایت هم باعث جدایی زوجین می شود.