آقای دکتر Eysa Salajegheh

Dr. Eysa Salajegheh

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176173)

168
4
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers