ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mohammadali Zarechahoki

Mohammadali Zarechahoki

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177258)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mohammadali Zarechahoki در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mohammadali Zarechahoki Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداریچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
2دریافت فایل PDF مقالهانجام مطالعات منابع آب با استفاده از GIS در البرز جنوبیچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی طبقهبندی اقلیمی استان سمنان با هشت روش مختلفششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای آماری ایستگاه هواشناسی استان سمناناولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1389
5دریافت فایل PDF مقالهمعرفی برخی گونه های گیاهی مقاوم به خشکی برای منظرسازی حاشیه بزرگراه های استان تهرانهمایش آبخیزداری شهری1388
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش ی زمین آمار چند متغیره در برآورد بارندگی فصلی و سالانهسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
7دریافت فایل PDF مقالهتلفیق شاخصهای توصیف کننده شکل در بازیابی تصویر مبتنی بر محتویششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهضرورت بازنگری جایگاه قنات بعنوان الگوی پایدار مدیریت منابع آب زیرزمینیدومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی در مراتع طالقاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پلات ویتاکرتعدیل شده فشرده: اندازه گیری تنوع گونه ای درمرتع کرسنک شهرکرداولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع زیستگاهی در مراتع ییلاقی جنوب استان گلستاننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
12دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنوع و غنای گونه ای در تیپ های رویشگاهی مراتع جنوب استان گلستاننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات خاک رویشگاه جنس جاشیر در مراتع استان اردبیل (مطالعه موردی: مراتع هیرونیر)اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان)اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
16دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پلات های چند مقیاسی:لزوم بازاندیشی در روش های عرصه ای اندازه گیری تنوع گونه ایاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی قوانین مدیریت مراتع ایران و مقایسه آن با برخی از قوانین مدیریت مراتع و چراگاه های آمریکااولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر خصوصیات ادافیکی خاک و عوامل فیزیوگرافی بر روی تراکم گونه های گیاهی (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ استان گلستان)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثری خصوصیات توپوگرافی بر تنوع گونه ای در مراتع طالقان میانیکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع زیستی پوشش گیاهی مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی آرتون)کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونهAstragalus gossypinus و Astragalus paralogues درمراتع طالقان میانیاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفیدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان میانیاولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده1393
23دریافت فایل PDF مقالهمعرفی روش آنتروپی حداکثر به عنوان ابزاری برای مدلسازی پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی مناطق بیابانی (مطالعه موردی:مراتع اشتهارد)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفید(Astragalus gossypinus)در مراتع طالقان میانیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونه Astragalus و Astragalus paralogues gossypinus در مراتع طالقان میانیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
26دریافت فایل PDF مقالهرویکردجامعه محور درمدیریت منابع طبیعی و محیط زیست گامی درجهت توسعه پایداردومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
27دریافت فایل PDF مقالهشرح گذاری خودکار مجموعه تصاویر در مقیاس بزرگ مبتنی بر بهبود روش تنک سازی نزدیک ترین همسایه با حذف نمونه های پرت طبقه ایدومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر1393
28دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا براساس پروژه های نرم افزاری مبتنی بر عاملهمایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار1393
29دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پر کاربرد عامل گراییهمایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار1393
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اتنوبوتانی گیاهان منطقه تفتان واقع در شمال شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستاناولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
31دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی رابطه بین ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از معادلات ساختاری (SEM)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی رویشگاه میانرودان (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
33دریافت فایل PDF مقالهفلور، شکلهای زیستی و کوروتیپهای گیاهان رویشگاه هیر (مطالعه موردی: شرق شهرستان هیر- استان اردبیل)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
34دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان رویشگاه بفراجرد (مطالعه موردی: شرق شهرستان خلخال- استان اردبیل)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
35دریافت فایل PDF مقالهکاهش شکاف معنایی در تشخیص وب سایت های فیشینگ مبتنی بر ماشین یادگیری سریع با هسته غیرخطیاولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند1394
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر متدهای استخراج و انتخاب ویژگی بر طبقه بندی پرسشاولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند1394
37دریافت فایل PDF مقالهموادمتشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl درمراتع استان اردبیل مطالعه موردی: مراتع شهرستان هیر رویشگاه دربنداولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی مهمترین خصوصیات خاک موثر بر پراکنش گونه Prangos ferulacea Lindl. در مراتع استان اردبیلکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
39دریافت فایل PDF مقالهشرحگذاری خودکار تصاویر با واکاوی توابع توزیع احتمال پارامت ریک و غیرپارامتریک در مدل احتمالی بیزنهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهاهمیت توجه به دانش بومی و جوامع محلی، در برنامه ریزی برای محیط زیستدومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1395
41دریافت فایل PDF مقالهارتقاء فرهنگ زیست محیطی گامی در جهت توسعه پایدارچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
42دریافت فایل PDF مقالهکاهش شکاف معنایی در پیش بینی محل خطای نرم افزار مبتنی بر ماشین یادگیری سریعسومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران1396
43دریافت فایل PDF مقالهتشخیص ناهنجاری محلی در دنباله های ویدیویی شلوغ با نگاشت سلسله مراتبی ویژگی های محلی مبتنی بر نمونه های آموزشی نرمالنخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم1394
44دریافت فایل PDF مقالهبهبود اثر بخشی کاهش ویژگی علایم رانندگی، در مدل احتمالی بیز با توجه به توابع توزیع احتمال پارامتریک و غیر پارامتریکنخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم1394
45دریافت فایل PDF مقالهتوصیه گر گروه های شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف عضویتچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1397
46دریافت فایل PDF مقالهروشی توزیع پذیر جهت یافتن عبارات معادل بین زبانی در بستر داده های حجیمچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1397
47دریافت فایل PDF مقالهعقیده کاوی مبتنی بر کمیته ای از قوانین در داده های گروه های تلگرام فارسیچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1397
48دریافت فایل PDF مقالهگسترش جستار در بازیابی گروه های تلگرام مبتنی بر بازخورد شبه مرتبطچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1397
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات جاده سازی بر وزن مخصوص ظاهری خاک (مطالعه موردی: پارک ملی خجیر)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی خصوصیات خاکی و اقلیمی بر توزیع جوامع گیاهی (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات حفاظت بر تغییرات تخلخل خاک (مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصار)کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
53دریافت فایل PDF مقالهاهمیت تنوع زیستی در تالاب هاکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
54دریافت فایل PDF مقالهاهمیت توجه به خدمات اکوسیستم تالابکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه1396
55دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای فعالیتهای انسان بر محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار1397
56دریافت فایل PDF مقالهاهمیت مشارکت جوامع محلی و دانش بومی ،در مدیریت پایدار محیط زیستکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط محیطی لازم جهت حضور و استقرار گونه دارویی Thymus kotschyanus در مراتع طالقان میانیکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
58دریافت فایل PDF مقالهاهمیت ارزش گذاری برای خدمات اکوسیستم مرتعکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بافت خاک بر میزان تخریب در مناطق تحت حفاظت (مطالعه موردی: پارک ×ملی سرخه حصار)کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
60دریافت فایل PDF مقالهرتبه بندی چالش های موجود در مهندسی نرم افزار عامل گرا بر اساس پروژه های ×نرم افزاری مبتنی بر عاملنهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1393
61دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آنالیز متدولوژی های عامل گرا در قالب مفاهیم پرکاربرد عامل گرایینهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1393
62دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی ویژگی های کمتر برای تلفیق محاسبه عدم شباهت در افزایش دقت اعتبارسنجی الگوی زمانی ورود گذرواژهنهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی1393
63دریافت فایل PDF مقالهبهبود کارایی الگوریتم های یادگیری ماشین برداری ماشین برای سری های زمانی در بازارها مالیچهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند1397
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه درصد سنگر یزه و تنوع زیستی گیاهان با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصاردوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت1397
65دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تخریب پوشش گیاهی با استفاده از شاخص تنوع زیستی سیمپسون مطالعه موردی: پارک ملی سرخه حصارکنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 211397
66دریافت فایل PDF مقالهتشخیص پیام های درخواست در پیام رسان تلگرام مبتنی بر اثربخشی کاهش وضعیت ها در مدل مخفی مارکوفدومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر1397
67دریافت فایل PDF مقالهدسته بندی روش های توصیف متن در عقیده کاوی از شبکه ی اجتماعی توییترچهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ1397
68دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مواد متشکله اسانس گیاه جاشیر Prangos ferulacea (L.) Lindl. در مراتع استان اردبیل مطالعه موردی مراتع شهرستان نیراولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار1395
69دریافت فایل PDF مقالهبهبود پیش بینی نقص نرم افزار مبتنی بر اثربخشی متوازن سازی دادگان بر ماشین یادگیری سریع غیرخطیاولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند1394
70دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسیون خطی وآنالیز مولغه اصلی (مطالعه موردی : چلگرد)کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
71دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان کارایی دو متدولوژی توسعه یافته پرکاربرد در حیطه مهندسی نرم افزار عاملگرااولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه1393
72دریافت فایل PDF مقالهگیاهان دارویی کویر ابر کوه یزدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات رویشگاهی موسیرایرانی(Allium hirtifolium Boiss) در گلستانکوه خوانساراولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه برگ بویی زاگرسی (Daphne mucronata)در مراتع روستای قلعه قدم سمیرماولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر برخی ویژگی های خاک بر روی پراکنش جوامع گیاهی مراتع طالقانسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
76دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تغییرات خصوصیات سطحی خاک در امتداد گرادیان شدت چرا اطراف منابع آبسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
77دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پلات چند مقیاسی C :اندازه گیری تنوع گونه ای در مرتع کرسنک شهرکردسومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
78دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی دو لایه‌ای در نهان‌نگاری، مبتنی بر طیف گسترده و عملیات ماتریسیپنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر1387

Mohammadali Zarechahoki Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاهش شکاف معنایی در دسته بندی پرسش ها با بهره گیری از قوانین طبقه بندیفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1395
2دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی هسته های چندگانه در ماشین بردارپشتیبان جفتی برای کاهش شکاف معنایی تشخیص صفحات فریب آمیزفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1395
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیب روشهای انتخاب ویژگی فیلتر و بسته بندی در بهبود پیش بینی اشکال نرم افزارفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1396
4دریافت فایل PDF مقالهواکاوی عاملهای محیطی و مدیریتی موثر بر پایداری زیست بو مهای مرتعیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1396
5دریافت فایل PDF مقالهواکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر منابع طبیعی ایراندوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1396
6دریافت فایل PDF مقالهواکاوی ارزش عملکردی بوم نظام های طبیعیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
7دریافت فایل PDF مقالهپرداخت برای خدمت های بوم نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
8دریافت فایل PDF مقالهیادگیری انتقالی با روش تلفیقی از انتقال نمونه و نمایش ویژگی برای پیش بینی نقص بین پروژه ای نرم افزارفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز1397
9دریافت فایل PDF مقالهظرفیت چرای کوتاه مدت و بلند مدت مراتع منطقه سمیرم استان اصفهانمجله مرتعداری1393
10دریافت فایل PDF مقالهاستفاده بهینه از آب باران راهکاری برای مقابله با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشکدو فصلنامه آب و توسعه پایدار1397
11دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)مجله مرتعداری1394
create: 2 June 2019 - view 545

Mohammadali Zarechahoki annual papers published chart

Contact informations

Phone: 09125629044

Share

Support