آقای دکتر Vahid Etemad

Dr. Vahid Etemad

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265515)

97
97
1
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers