آقای دکتر Hossein Azarnivand

Dr. Hossein Azarnivand

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183198)

62
84
1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers