آقای دکتر Mohammad Karimi

Dr. Mohammad Karimi

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178468)

97
87
31
161
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs