ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mansour Gholami

Mansour Gholami

ریاست دانشگاه بوعلی سینا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179824)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mansour Gholami در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

سمتهای علمی و اجرایی Mansour Gholami در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mansour Gholami Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهجایگزینی نیترات با آمونیوم در تغذیه توت¬فرنگی و روشهای مناسب کشت و اندازه¬گیری نیترات در این گیاهاولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش یون کلر در محلول غذایی بر روی برخی از فاکتور‌های کمی و کیفی توت فرنگی ‏اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر برخی آنتی اکسیدان ها بر استقرار و رشد ریز نمونه های دو ژنوتیپ از گردوی ایرانی (Juglans regia L در شرایط درون شیشه ای)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهاثر عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) روی برخی ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی انگور بیدانه سفید در طول انبارداریششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار اسید سالیسیلیک بر عمر انباری و برخی شاخص های کیفی گیلاس رقم مشهدششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر زمان رسیدن، میزان آنتوسیانین و تولید اتیلن میوه گیلاس رقم مشهدششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخصهای کیفی گیلاس رقم مشهدششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
8دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، روابط آبی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه تره ایرانیششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتی بیوتیک آمپی سیلین در کنترل آلودگی های باکتریایی در محیط کشت ریز نمونه های گردو (Juglams regia L. )اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کلرید سدیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تره ایرانیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و آلی روی جزء بندی سربششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1391
12دریافت فایل PDF مقالهاثر محیط کشت و غلظتهای مختلف NAA بر ریشه زایی شاخساره های دو ژنوتیپ گردوی ایرانی Juglans ( regia L.)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر روی مرگ ریز نمونه ها در ریز ازدیادی گردوی ایرانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری برعملکرد و برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تره ایرانیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی با بر روی عملکرد و کیفیت میوه در توت فرنگی رقم کوئین الیزا (Fragaria × ananassa Duch)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
16دریافت فایل PDF مقالهاثر روش تهیه بر ویژگی های آنتی اکسیدانی کشمش از رقم بیدانه سفیدهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی کلسیم بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی (Fragaria× ananassa Duch) رقم کوئین الیزاهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهاثر تدخینی اسانس میخک بر برخی ویژگی های کیفی انگور تازه خوری طی انبارداریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد پوترسین بر تغییرات الاژیک اسید و فعالیت آنتی اکسیدانتی توت فرنگی رقم گاویتا در طی دوره انبارداریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهاثر اسانس میخک بر برخی ویژگی های کیفی و کنترل پوسیدگی کپک خاکستری توت فرنگی طی انبارداریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر رقم و طول دوره انبارداری روی برخی صفات کیفی آب میوه هفت رقم انارهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پوترسین بر تغییرات فنول کل و آنتوسیانین توت فرنگی رقم گاویتا در طی دوره انبارداریهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهآلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهانپنجمین همایش ملی بهداشت محیط1381
24دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم سلوادومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
25دریافت فایل PDF مقالهاثر آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر خصوصیات کمی و کیفی و بی دانه شدن میوه انگور رقم صاحبی قرمزدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
26دریافت فایل PDF مقالهاثر جیبرلین بر بی دانه شدن و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور رقم صاحبی قرمزدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تهیه نشاء بذور حقیقی سیب زمینی در گلدان کاغذی از نظر برخی صفات عملکرداولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
28دریافت فایل PDF مقالهتأثیر غوطه وری ریزنمونه در محلول حاوی آنتی اکسیدان در استقرار ریزنمونه دو رقم گردو (.Juglans regia L)اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی1392
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کیفیت نور در پایان روز بر ویژگیهای مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ( Fragaria x ananassa Duch.) رقم کویین الیزادومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
30دریافت فایل PDF مقالهتأثیر اسموپرایمینگ بر روی شاخ صهای جوانه زنی گیاه دارویی خاکشیرهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
31دریافت فایل PDF مقالهاثر روش تهیه نشاء بر عملکرد بذر حقیقی سیب زمینیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
32دریافت فایل PDF مقالهDDRT در مراحل اولیه جنین زایی نخود با استفاده از روش AtSERK بررسی بیان ژن 1هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند جذب سرب توسط گلهای گلایول، لاله و نرگس در خاکهای آلودههمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات هورمونهای جاسمونیک اسید، آبسایزیک اسید واسیدآمینه پرولین و چندشاخص رشدی القا شده توسط شوری دردورقم توت فرنگیاولین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهشواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیانوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
37دریافت فایل PDF مقالهاثر EDTA بر گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گیاه تاتوره Datura stramonium Lنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
38دریافت فایل PDF مقالهتجمع کادمیوم در گونه تاتوره Datura stramonium L با استفاده از اکسین IAAنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
39دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی توت فرنگی رقم کاماروزانهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هورمون بنزیل آدنین بر ماندگاری پس از برداشت گل آلسترومریانهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
41دریافت فایل PDF مقالهاثر نانو کلات آهن و اکسید روی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه GN15 دورگ هلو بادام در شرایط درون شیشه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
42دریافت فایل PDF مقالهThe effect of light, phenylalanine and methyl jasmonate, alone or in combination, on growth and secondary metabolism in cell suspension cultures of Vitis viniferaدومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1397
43دریافت فایل PDF مقالهرنگ سنجی میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز تحت تاثیر متیل جاسمونات در طی رسیدنسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های کیفی و زمان رسیدن انگور رقم بیدانه قرمز تحت تاثیر متیل جاسموناتسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر اتفان بر رنگ سطح میوه انگور ارقام بیدانه قرمز و صاحبی قرمز در طی رسیدنسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشکیل گل و تولید میوه چهار رقم زیتون تحت تاثیر شرایط محیطی در منطقه ی طارم (استان زنجان)یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی عملکرد و درصد روغن سه رقم آربیکن، کرونائیکی و کنسروالیا زیتونیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
48دریافت فایل PDF مقالهمسیولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی در قبال شرکت، شرکا و اشخاص ثالثکنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی1397
49دریافت فایل PDF مقالهنقش طرح واره های ناسازگار اولیه و احساس تنهایی در پیش بینی معنای زندگی در دانشجویان دانشگاه ایلامکنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت1396
50دریافت فایل PDF مقالهجایگاه هوش تجاری در صنعت بانکداری و تأثیر آن در بهینه نمودن ارائه خدمات به مشتریانششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی 1392

Mansour Gholami Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهغربال ارقام توتفرنگی متحمل به سرمای زمستانه براساس برخی شاخص های فیزیولوژیکیدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهاثر پرتو فرابنفش بر تولید رسوراترول در برگو میوه دو رقم انگور (Vitis vinifera L.) ایرانیفصلنامه علوم باغبانی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژی و فیزیولوژی تره ایرانی (Allium ampeloperasum Tareh group)فصلنامه علوم باغبانی ایران1390
4دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نمونه گیری، نوع و آرایش کشت ریزنمونه ها و نوع آنتی اکسیدان بر استقرار و رشد ریزنمونه های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شرایط درون شیشه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات اسانس و عصاره میخک (Eugenia caryophyllata) بر برخی ویژگی های کیفی انگور طی دوره انبارداریفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر غلظت و زمان تنک شیمیایی و دستی بر بهبود صفات کمی و کیفی میوه شلیل رقم شبرنگمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تابش اشعه فرابنفش C بر برخی ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت پاداکسایشی در پوست حبه انگور رقم بیدانه سفیدفصلنامه علوم باغبانی ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تنش کوتاه مدت ازن در توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت فرنگیفصلنامه علوم باغبانی ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تابش اشعه فرابنفش C بر مسیر زیست ساختی استیلبنوئیدها در کشت تعلیقی یاخته انگور (Vitis vinifera L. cv. Shahani)فصلنامه علوم باغبانی ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای شیمیایی و آلی برتثبیت سرب و کادمیوم در خاک های آلودهپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
13دریافت فایل PDF مقالهاثربرهمکنش تیمار سولفات روی و تنش اکسیداتیو کلرید سدیم بر دو پایه قزوینی و بادامی زرند پستهمجله پژوهش های تولید گیاهی1398
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار برگی کادمیوم بر ویژگی های ریخت شناختی، فیزیولوژیکی و تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه خزری (Artemisia annua)فصلنامه سلول و بافت1400
15دریافت فایل PDF مقالهاثر مواد قلیایی بر رنگ، ترکیبات فنلی و ویژگی آنتی اکسیدانی کشمشدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
16دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم انگور (.Vitis vinifera L)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های فتوسنتزی، تبادلات گازی، عناصر و ترکیبات برگ ارقام ماستئوئیدس، مانزانیلا، جلت و ماری زیتونمجله پژوهش های تولید گیاهی1399
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر چند رقم انگور بومی بهعنوان پایه پیوندی و تریاکانتانول بر فیزیولوژی پیوندک انگور ‏بیدانه سفید (‏Vitis vinifera L.‎‏) تحت تنش خشکی‏فصلنامه علوم باغبانی ایران1399
create: 2 June 2019 - view 1079

Mansour Gholami annual papers published chart

Contact informations

Phone: 0811-4424934

Share

Top Keywords in Mansour Gholami papers

Support