ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mansour Omidi

Mansour Omidi

استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181318)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Mansour Omidi در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

سمتهای علمی و اجرایی Mansour Omidi در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Mansour Omidi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمناسب ترین زمان انتخاب تخمک های تلقیح شده و کشت آن در in vitro در تلاقی های بین گونه ای پنبهچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهتولید کلشیکواتوتتراپلوئید از طریق کشت جنین کامل پنبه در شرایط in vitroچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهکشت سوسپانسیون و بررسی جنین‌زایی در چند رقم یونجه ایرانی (Medicago sativa)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن به گندم (Triticum aestivum L.) با آگروباکتریوم و از طریق شاخه زایی مستقیمچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار سیتوژنتیکی در چند رقم یونجه (Medicago sativa)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهاثر پنتونات کلسیم بر رشد ریز نمونه های تک گره حاصل از ساقه گیاهچه های سیب زمینی بدست آمده از کشت مریستمچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری و ثبات کروموزومی گیاهچه های نیشکر حاصل از مجموعه زایی شاخهچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهکاربرد باکتری های آزادکننده فسفر در زراعت لوبیااولین همایش ملی حبوبات1384
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایراناولین همایش ملی حبوبات1384
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل تنوع ژنتیکی کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایراناولین همایش ملی حبوبات1384
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLPدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
12دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ژنهای کنترل کننده صفات وابسته به تحمل به خشکی در گندم نان (triticumaestivum)دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تیمار هورمونی, ریزنمونه و محیط کشت بر کالزایی گشاه سرخدار (Taxus baccata)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلسششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
15دریافت فایل PDF مقالهارائه ی یک روش سریع برای استخراج DNA از کالوس گیاه دارویی مشک بوششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نانوذرات اکسیاتیتانیم TiO2 در کاهش بروز الودگی درکشت درون شیشه ای گیاه جواولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
17دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نانوذرات TiO2 در کنترل الودگی قارچی هیپوکوتیل گیاه سیکاس رولوتا Cycas revoluta در کشت بافتاولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو1389
18دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه در گیاه فندق Corylus avellanaهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
19دریافت فایل PDF مقالهتولید و تشدید بیان ژن های مسیر بیوسنتز کاروتنوئید ها توسط مهندسی ژنتیکهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
20دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای بیوتکنولوژی در افزایش کارآیی گیاهان داروییهمایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
21دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی مهندسی متابولیت های ثانویه گروه بنزیل ایزوکوئینولین در گیاه خشخاش Papaver somniferum L.)همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی1388
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ، آندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های رفع رکود بذر در گیلاسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهتولید بذر مصنوعی گیاه بریش برای نخستین بار در دنیادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهالقا بافت پینه و جنین زایی بدنی غیرمستقیم و تولید گیاهچه درگیاه دارویی صبرزردAloe vera L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نور و تاریکی، تنظیم کننذه های رشد بر تولیذ گیاهچه از جنین بالغ بذر گیاه سیکاس CycasrevolutaThunbدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی گیاه سیکاس Cycas revoluta Thunb.دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و نوع ریز نمونه بر کالزایی فندق (Corylus Avellana)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم نام در شرایط درون شیشه ایدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش شوری بر پروتئین های محلول در برگ گندم نان با الکتروفورز عمودیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهجنین زایی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia) از طریق کشت سوسپانسیون سلولیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهکشت ریشه گیاه دارویی مشگکDucrosia anethifoliaدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهتغییرات فیزیومرفولوژیک و مقدار تروپان آلکالوئیدهای گیاه بذرالبنج(Hyoscyamus niger) در شرایط تنش کم آبیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار های هورمونی بر ریزنمونه دمبرگ ژنوتیپ های مختلف رازیانههمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر محرک غیرزیستی در کشت بافت الوئه ورادومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانوذره Tio2 در بیوسنتز الوئین در گیاه الوئه ورادومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهانچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهنانوالیسیتورها و متابولیت های ثانویه گیاهی Nanoelicitors and Plant secondary metaboliteدومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1392
40دریافت فایل PDF مقالهالقا جنین زایی بدنی مستقیم و تولید گیاهچه در گیاه دارویی صبر زرد .Aloe vera Lنخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی1391
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات در کلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایراننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریزغده زایی سیب زمینی با استفاده از جایگزینی برخی کودها بجای عناصرمعدنی محیط کشت به روش In vitroنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت برخی نمونه های آجیلوپس تاوشی موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران به زنگ زرددهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک در گندم های وحشی آجیلوپس تاوشی (Aegilops tauschii) دربانک ژن گیاهی ملی ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالزایی و ساقه زایی با استفاده از ریز نمونه وسطوح هورمونی مختلف بر روی گیاه باریجه (Ferula gummosa B.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
46دریافت فایل PDF مقالهتغییر حجم واکوئل در کشت های تعلیق سلولی و پروتوپلاست حاصل از ارقام متحمل و حساس برنج (Oryza sativa L.) تحت تاثیر تنش NaClدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
47دریافت فایل PDF مقالهمطالعه الگوی بیان یک ژن ABC-Transporter در برهمکنش سازگار و ناسازگار عامل بیماری اسکالد جو به روش QRT-PCRدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
48دریافت فایل PDF مقالهاثرتنظیم کننده های رشد گیاهی در فرایند تولید مینی تیوبر کلون های تجاری سیب زمینیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
49دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی کالزایی ریزنمونه برگ ژنوتیپ های مختلف رازیانه تحت تیمار های هورمونی متفاوتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار هورمونی و ژنوتیپ بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل گیاه دارویی رازیانهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
52دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت های مختلف عصاره ورمی کمپوست به عنوان محیط کشت پایه بر کشت درون شیشه ای گیاه به لیموسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریز نمونه بر ریز ازدیادی گیاه دارویی به لیمو Lippia Citrodoria L.سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه ای گیاه آلوئه وراسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع کاربوتیپی درون گونه ای در Aegilops triunciatis در مناطق شمال غربی ایرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنیم کننده های رشد توفرودی و کیتین ژ«وتیپ نوع ریز نمونه و نور در کال زایی سیب زمینیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع سوماکلون در سیب زمینیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات ژنوتیپ و محیط کشت بر پینه زایی جنین زایی سوماتیکی و اندام زایی درک شت زیر لپه کلزاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل ریز نمونه های مختلف در شرایط کشت همجوار آنها در کشت آزمایشگاهی کلزاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
60دریافت فایل PDF مقالهنقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
61دریافت فایل PDF مقالهکالزایی در بذر و ریز نمونههای گیاه خشخاش ایرانی(Papaver bracteatum)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
62دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتهای مختلف تنظیمکنندههای رشد گیاهی( KIN و NAA )درکالزایی گیاه شقایق ایرانی(Persian poppy)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
63دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال زایی گیاه دارویی صبرزرد( Aloe vera L. )اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اکسین بر القا درون شیشه ای ریشههای نابهجا از برگ آلوئهووراAloe barbadensis millاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
65دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی بهبنه جهت سازگاری گیاهان حاصل از تکثیر درون شیشه ای گیاه دارویی صبر زرد Aloe vera Lهمایش ملی گیاهان دارویی1389
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی سینوژنتیکی در آلبالوهمایش ملی گیاهان دارویی1389
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی پنج رقم گیلاس با استفاده از صفات مرفولوژیکهمایش ملی گیاهان دارویی1389
68دریافت فایل PDF مقالهالقاء سریع، ارزان و کارآمد بافت پینه ئر کشت درون شیشه ای گیاه دارویی صبر زردهمایش ملی گیاهان دارویی1389
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری و باکتری سودوموناس فلورسنت بر میزان بازده اسانس در دو جمعیت شویدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی رازیانه با استفاده از نشانگر های مولکولی AFLPهمایش ملی گیاهان دارویی1389
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گیاه دارویی ختمی با استفاده از نشانگر مولکولی AFLPهمایش ملی گیاهان دارویی1389
72دریافت فایل PDF مقالهروش جامع استخراج DNA از گیاه دارویی: مطالعه موردی روی ختمی، درمنه ، مشگک، فندقهمایش ملی گیاهان دارویی1389
73دریافت فایل PDF مقالهاثر هورمون پیکلورام بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ و اندوسپرم گیاه سیکاس رولوتا (Cycas revoluta)همایش ملی گیاهان دارویی1389
74دریافت فایل PDF مقالهالقا جنین زایی بدنی مستقیم در گیاه دارویی صبر زرد. Aloe vera Lهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
75دریافت فایل PDF مقالهمهندسی ژنتیک انسان از طریق مهندسی محیطهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
76دریافت فایل PDF مقالهاثر سیتوتوکسیسیتی نانوذرات نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی گیاه جو( Hordeum Volgare L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی کال زایی در گیاه دارویی به لیمو citriodora Lippia هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
78دریافت فایل PDF مقالهنیارهای ایمنی زیستی جهان آیندههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
79دریافت فایل PDF مقالهاثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء کالوس در ریز نمونه های گیاه خشخاش ایرانی (( Papaver bracteatum)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذور شقایق ایرانی ((Persian poppy)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
81دریافت فایل PDF مقالهبیوپلاستیک هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
82دریافت فایل PDF مقالهتغییرات جهان تاسال2050 جبر استفاده از تراریخته هاهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
84دریافت فایل PDF مقالهاثر عنصر سنگین کادمیوم بر خصوصیات مورفولوژیکی، وزن خشک و تر، وزن هزار دانه در دو رقم آذرگل و CMS19 گیاه آفتابگرداننخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی1394
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی القا ریشه مویین در کاسنی (intybus Cichorium )با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنزچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
87دریافت فایل PDF مقالهالقای کالوس در ریزنمونه های مختلف گیاه دارویی سیاه دانه (Sativa Nigella) با استفاده از تنظیم کننده رشدی 2,4-Dهشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت1396
88دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ساکارز بر مقادیر کروسین و سافرانال و بیان ژن های کنترل کننده آنها در کشت سوسپانسیونی زعفران (Crocus sativus L.)دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری و پایداری لاین های جهش یافته کلزا (Brassica napus L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

Mansour Omidi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان موقت ژن VP2 ویروس بسیار حاد بیماری بورس عفونی در برگ توتون، یونجه و کاهو به روش آگرواینفیلتراسیونفصلنامه دامپزشکی1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless)فصلنامه علوم باغبانی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهتولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک و گل کاملفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنینفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annuaفصلنامه علوم باغبانی ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنظیم کننده های رشد پیکلورام و 2,4-D بر کالوس زایی ریزنمونه های برگ، دمبرگ و آندوسپرم گیاه سیکاس (Cycas revoluta Thunb.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهواکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ایفصلنامه علوم باغبانی ایران1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثر الیسیتور زیستی و نانوالیسیتور بر افزایش تولید برخی آلکالوئیدها در گیاه خشخاش (Papaver somniferum L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشدفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
10دریافت فایل PDF مقالهتولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونه تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانه سفید، شاهرودی و فلیم سیدلسفصلنامه علوم باغبانی ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالههم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهاندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع صفات مورفولوژیک وشناسایی روابط این صفات درکلکسیون لوبیای سفید بانک ژن گیاهی ملی ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1387
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک وابسته به تحمل به خشکی در گندم نانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه ها و کشت پینه ژنوتیپ های کلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) با استفاده از نشانگرهای ملکولی AFLP فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهAssessing Potential of Iranian Chicory Genotypes for Industrial Applicationمجله بین المللی علوم و فنون باغبانی1395
21دریافت فایل PDF مقالهآینده، زیست فناوری و ایمنی زیستیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1397
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ‎های نخود در شرایط گلخانهفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
23دریافت فایل PDF مقالهگروه‎بندی شاخص‎های تحمل و واکنش نژادگان های نخود تیپ کابلی و دسی نسبت به تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
create: 2 June 2019 - view 791

Mansour Omidi annual papers published chart

Contact informations

Phone: 09125644435

Share

Support