Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Reza Andam

Reza Andam

دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181775)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Reza Andam

سمتهای علمی و اجرایی Reza Andam در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

سمتهای علمی و اجرایی Reza Andam در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Reza Andam ISI Papers

Reza Andam Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت1398
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیهمایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت1398
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی موانع مشارکت های فرابخشی در ورزش دانش آموزیهمایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی1398
4دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی موانع مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از مدل ساختاری تفسیریهمایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی1398
5دریافت فایل PDF مقالهالویت بندی ابعاد تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلحسومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
6دریافت فایل PDF مقاله6 بررسی تعهد ورزشی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (مطالعه موردی: ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح)سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توسعه آمایشی راهبردی ورزش استان فارسسومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت1398
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی مولفه های پیامد مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی مولفه های موثر بر استقرار مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه فکری بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهانچهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشیدومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز1397
12دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکناندومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهاندومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهتکنیک مبتنی بر بدیهیات رویکردی نوین در طراحی سازمان های ورزشی در تربیت بدنی و علوم ورزشیدومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی1396
15دریافت فایل PDF مقالهورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایران عوامل موثر بر مشارکتدومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
16دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر مشارکت ورزشی دانشگاهیان: مطالعه جامعه دانشگاهی ایراندومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادیهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه موانع مشارکت اساتید و کارکنان دانشگاهها در برنامههای ورزش همگانیهمایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی1394
19دریافت فایل PDF مقالهمسئولیت اجتماعی در صنعت فوتبال: ابعاد و اولویت هادومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی هوش فرهنگی داوطلبان ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهجذب و نگهداری داوطلبان ورزشیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شفافیت سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی درسازمان های ورزشیسومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی1400

Reza Andam Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری های نوین انتظامی در برقراری نظم و امنیت مسابقات فوتبال در ایرانفصلنامه پژوهش های دانش انتظامی1400
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایراندوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1400
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنیدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1400
4دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل فرایند مدیریت استعداد معلمان تربیت بدنیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1399
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشیدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1399
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی راهکارهای توسعه مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزیدوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1399
7دریافت فایل PDF مقالهنقش مسئولیت های اجتماعی در نگرش هواداران فوتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1398
8دریافت فایل PDF مقالهساختارعاملی و هنجاریابی پرسش نامه ارزیابی عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جواناندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1397
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضویفصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی1397
10دریافت فایل PDF مقالهارایه مدل عوامل موثر بر رفتار مثبت هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
11دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر مدیریت تغییر در دانشکده های تربیت بدنیفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی1394
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان)دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1394
13دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1393
15دریافت فایل PDF مقالهطراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهروددوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1393
16دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه ریزی استراتژیکدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعهد سازمانی نیروهای داوطلب و کارمندان حقوق بگیر ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشوردوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1392
18دریافت فایل PDF مقالهموانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه هادوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1392
19دریافت فایل PDF مقالهارتباط کمالگرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکارفصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی1392
20دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل تصمیم گیری حمایت مالی در ورزش ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعهد سازمانی و حرفه ای اعضای هییت علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1390
22دریافت فایل PDF مقالهچالش های درون سازمانی نیروی انتظامی در تامین امنیت گردشگران در تفرجگاه های شهرستان خرم آبادفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1400
23دریافت فایل PDF مقالهنقش مسئولیت اجتماعی سازمان های فوتبالی در پیشرفت جوامع در حال توسعهدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1400
24دریافت فایل PDF مقالهپیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایرانفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1399
25دریافت فایل PDF مقالهنقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران فوتبال با رویکرد جرم شناختیفصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی1398
create: 2 June 2019 - view 2144
Support