آقای دکتر Saeed Soltani Kopayi

Dr. Saeed Soltani Kopayi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183292)

123
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers