ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Khodayar Abdolahi

Khodayar Abdolahi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182443)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Khodayar Abdolahi در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Khodayar Abdolahi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمدلهای رقومی ارتفاع و کاربرد آنها در هیدرولوژیهمایش ژئوماتیک 811381
2دریافت فایل PDF مقالهشبکه ملی منابع آب کشور: ضرورتها و چالشهااولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضــه ای کارون شمال غربی بر تشدید کم آبی مناطق پائین دستاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان نزولات جوی و حجم آبهای خروجی از استان چهار محال و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده روداولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
5دریافت فایل PDF مقالهتغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف در سرشاخه های کارون شمالی ( مطالعة موردی گردنه چری)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogeneratorاولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
7دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده هیدرولوژیسومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی هواشناسی در استان مازندران با استفاده از شاخص استاندارد شده بارشدومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
9دریافت فایل PDF مقالهپایش خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در دوره بازگشت های مختلف (مطالعه موردی: استان مازندران)سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازینهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان بکارگیری مدل GIUH در شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز خانمیرزادسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
12دریافت فایل PDF مقالهتجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکیششمین کنفرانس هیدرولیک ایران1386
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای تبدیل لاپلاس مطالعه موردی - حوضه جونقانچهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی دقت روش کریجینگ جهت میانیابی داده های بارندگی سالانه حوضه ارمند در دوره بازگشت های مختلفپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور1390
15دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی و بررسی تغییرات فصلی نیترات در آبخوان دشت شهرکرداولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغیرات مکانی غلظت فسفات در ابخوان دشت شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهرانسومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1393
18دریافت فایل PDF مقالهبرسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی برعملکرد کسب وکارمطالعه موردی: شرکت های غذایی فعال مستقر درشهرکهای صنعتی استان تهراناولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر قابلیت های برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد کسب و کارمطالعه موردی : شرکتهای غذایی فعال مستقر در شهرکهای صنعتی استان تهراناولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تغییرات مکانی و مقیاس بر دقت میانیابی داده های بارندگی سالانه با استفاده از روش کریجینگ مطالعه موردی کارون شمالیاولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی1395
21دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کاکلک)چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
22دریافت فایل PDF مقالهجداسازی آب پایه از جریان کل رودخانه بهشت آباد با استفاده از ابزار خودکار تجزیه هیدورگرافچهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1396
23دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم جستجوی تابو برای بهینه سازی و تکمیل نواقص داده های سنجش پوشش برفی در مناطق کوهستانیاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
24دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پیوسته رواناب حوضه آبخیز باراریه نیشابور با استفاده از مدل احتساب کننده رطوبت خاککنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم1396
25دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی خودکار پارامترهای مدل بارش- رواناب HEC-HMS در حوزه آبخیز بار اریه نیشابورسومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری1395
26دریافت فایل PDF مقالهبرآورد رواناب با اعمال تعداد روزهای بارانی بعنوان رطوبت پیشین و شماره منحنی اصلاح شده با توجه به شیب در حوضه آبخیز بهشت آباددومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
27دریافت فایل PDF مقالهمروری بر استفاده از مدل توزیعی WetSpass برای بررسی و تخمین بیلان آب حوضه آبخیزدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
28دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی توسعه آبیاری تحت فشار با روش پویایی سیستمدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ذوب برف در شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ونک)دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
30دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاس سازی آماری داده های ماهانه تغییر اقلیم، مطالعه موردی حوزه آبخیز بهشت آباددومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
31دریافت فایل PDF مقالهلزوم انطباق سیاست های قانونگذاری با شرایط محلی سیستم هیدرولوژیکی: مطالعه ی موردی حوزه آبخیز خانمیرزادومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه شاخص خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژی مطالعه موردی (حوزه آبخیز بهشت آباد )دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
33دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیشبینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از چند شاخص بر مبنای بارش و زنجیره مارکف(مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد)دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
34دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارتفاع رواناب و تهیه نقشه شماره منحنی در سیستم اطلاعات جغرافیاییدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معادله های مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع در شرایط وجود و عدم وجود برخی پارامترهای هواشناسیدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
36دریافت فایل PDF مقالهرویکرد پهنه بندی مناطق در معرض خطر جریان واریزهای با استفاده از روش شبیه ساز هیدرولوژیکیدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
37دریافت فایل PDF مقالهروش شناسایی پارامتر در هیدرولوژی آب زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعیدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
38دریافت فایل PDF مقالهدرس هایی از گذشته: مدلسازی داغ سیلاب های تاریخی و دبی های حداکثر اوج(مطالعه موردی حوزه آبخیز کاکلک)نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم1396
39دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ضریب رواناب به وسیلهی شماره منحنی اصلاح شده با اعمال تاثیر شیب به روش هنگپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
40دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو مدل بارش-رواناب شماره منحنی سرویس حفاظت خاک و نسخه اصلاح شده آن برای محاسبه ارتفاع رواناب حوضه ی آبریز کسلیانهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی حداقل جریان زیست محیطی با استفاده از روش های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط غیرخطی درالگوی رودخانه بین طول قوس باشعاع و زاویه مرکزی پیچانرود، مطالعه موردی رودخانه دویرجسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از ابزار نرخ گذاری انرژیدر ارتباط با الگوی کشت بهینه بمنظور مدیریت منابع آب(منطقه مورد مطالعه: حوزه آبریز خانمیرزا)سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
44دریافت فایل PDF مقالهارایه یک الگوی علمی جهت حفاظت آب و خاک مبتنی بر پویایی سیستم (مطالعه موردی حوزه آبخیز تنگ درکش ورکش)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
45دریافت فایل PDF مقالهخوشه بندی پارامترهای فیزیکی حوزه های آبخیز به منظور شناخت بهتر عوامل موثر بر پاسخ هیدرولوژیکی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1397
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر برخی از عوامل خاکی و محیطی موثر بر پراکنش تیپ های گیاهی مختلف در مراتع مرجن بروجندومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1398
47دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مناسب احیا گونه گیاهی Eurotio ceratoides در منطقه مرجن بروجن از طریق مدل تصمیم گیری MCEدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1398
48دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل های توزیعی هیدرولوژی بارش رواناب RASAM وhiro2سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1398
49دریافت فایل PDF مقالهاثر ماده آلی بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف بااستفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد)اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
50دریافت فایل PDF مقالهاثر آهک بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف با استفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد)اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1398
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین وضعیت رطوبت سطح خاک با استفاده از شاخص های گیاهی و دمایی براساس نقش بارندگیدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تبخیرتعرق واقعی با استفاده از سنجش از دوردومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پوشش گیاهی، دما و رطوبت خاک با استفاده از شاخصهای سنجش از دوردومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مدل های بارش- رواناب SimHyd و AWBM ،TANK در شبیه سازی جریان رودخانه جونقاناولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک1398
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند و ارزیابی پارامترهای اقلیمی تحت سناریوهای RCP با استفاده از آزمون های آماری (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1398
56دریافت فایل PDF مقالهریزمقیاس نمایی آماری داده های اقلیمی CORDEX، تحت سناریوهای RCP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان)پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست1398
57دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از ویژگی های مورفومتریک و روش تجربی در بخشی ازحوضه آبخیز کاروننهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1398
58دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز کرخه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و SWAT-CUPهفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب1398

Khodayar Abdolahi Journal Papers

create: 2 June 2019 - view 362

Khodayar Abdolahi annual papers published chart

Contact informations


Share

Support