آقای دکتر Mehrdad Sabet

Dr. Mehrdad Sabet

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (213083)

8
60
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers