آقای دکتر Mansor Dehghan menshadi

Dr. Mansor Dehghan menshadi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (21424)

79
22
2
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

  • بررسی موانع و چالش های اجرای شیوه های سنجش یادگیری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در شرایط کرونا از دیدگاه اساتید و دانشجومعلمان (1402)
  • بررسی و مقایسه عملکرد نومعلمان مهارت آموز ماده 28 و کارشناسی پیوسته و ارزیابی آن بر اساس ملاک های ناظر به عملکرد مورد انتظار (1399)

Books

  • کتاب چارچوب ابزار ارزشيابي تدريس (ترجمه} (تیک) - 1400 - Persian
  • کتاب سازمان یاددهنده (سازمان پیشرو در هزاره سوم) (تیک) - 1399 - Persian
  • کتاب به سوی سازمان یادگیرنده (نیاز سازمان ها در هزاره سوم) (اندیشمندان یزد) - 1397 - Persian

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر کشوری (1395)
  • پژوهشگر برتر کشوری (1391)
  • معلم نمونه کشوری (1388)

Other

  • اختراع ثبت شده با عنوان کفش کاهنده تب کودک در اداره کل مالکیت صنعتی ایران